Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

LUTY 2023

Baker, Jed E.
Trening umiejętności społecznych :dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych
Gdańsk :Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Uniwersalis,2022.
    SYGNATURA : 87376


Baker, Mark (1963- ).
Jezus największy terapeuta wszech czasów :psychologiczne przesłanie Ewangelii
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,© 2021.
    SYGNATURA : 87464


Bączek, Jakub B.
Zespół stresu postpandemicznego :o zdrowiu psychicznym Polaków w obliczu pandemii
Warszawa :Wydawnictwo JBB International,2022.
    SYGNATURA : 87443


Bednarek, Justyna (1970- ).
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek :(czterech prawych i sześciu lewych)
Warszawa :Poradnia K,2022.
    SYGNATURA : 87351


Bocheński, Leszek (1970- ).
Moje samodzielne poruszanie się po mieście :co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o komunikacji publicznej
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2021.
    SYGNATURA : P-2815


Brągiel, Józefa Red.
Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny / redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski.
Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2017.
    SYGNATURA : 87402


Brzozowska, Anita.
Przez szklany próg :integracja i mobilność społeczno-ekonomiczna migrantów z Ukrainy zawierających małżeństwa z obywatelami Polski
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2022.
    SYGNATURA : 87469


Burszta, Wojciech J. (1957-2021).
Etnografia pamięci PRL-u :kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989
Warszawa :Oficyna Naukowa,2021.
    SYGNATURA : 87433


Chatterton, Crystal (1983- ).
Nauka
Warszawa :PWN,2022.
    SYGNATURA : 87477


Cichoń, Waldemar.
Cukierku, ty łobuzie! :lektura szkolna z opracowaniem
Tychy :Wydawnictwo Żwakowskie,2022.
    SYGNATURA : 87460


Cudny, Jacek (1966- ).
Zasada dobra dziecka :antidotum na bezradność
Warszawa :PZWL :PWN,2022.
    SYGNATURA : 87478


Dana, Deb.
Zakotwiczeni :jak oswoić układ nerwowy dzięki teorii poliwagalnej
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87436


Domańska, Ewa Redaktor
Wprowadzenie do metodologii historii / redakcja naukowa: Ewa Domańska i Jan Pomorski ; redaktorzy pomocniczy: Aleksandra Kuligowska i Piotr Kowalewski Jahromi ; opracowanie: Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii Komitetu Nauk Historycznych PAN.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2022.
    SYGNATURA : 87476


Dudek, Zenon Waldemar.
Klinika archetypów :na szachownicy życia psychicznego
Warszawa :Eneteia,2022.
    SYGNATURA : 87465


Dvořáková, Petra (1977- ).
Wrony
Rudno :Wydawnictwo Stara Szkoła,[2022].
    SYGNATURA : 87434


Dziurok, Adam
Od niepodległości do niepodległości :historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [et al.].
Warszawa :Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,2014.
    SYGNATURA : 87401


Eikhaug, Onny. Redaktor
Innovating with people :inclusive design and architecture / editor-in-chief Onny Eikhaug ; editor Rama Gheerawo ; cover, book design and illustrationsn Maureen Valfort.
Oslo :DOGA,copyright 2018.
    SYGNATURA : 87272


Filipiak, Sara. Redaktor
Wielowymiarowość funkcji wykonawczych :perspektywa rozwojowa i kliniczna / redakcja naukowa Ewa Zawadzka, Sara Filipiak.
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87475


Fleming, Bairbre. Autor
Who counts? :university for all data, metrics, and evidence 2020-2021 / authors: Bairbre Fleming, Lisa Padden & Anna M. Kelly ; University College Dublin.
Dublin :University College Dublin,2022.
    SYGNATURA : 87392


Frąckiewicz, Małgorzata Krystyna. Red.
Podokazuj w szkole :scenariusze studenckich lekcji języka polskiego dla gimnazjum ze wskazówkami metodycznymi nie tylko dla praktykantów / red. i koment. Małgorzata K. Frąckiewicz.
Białystok :Libra Print,2014.
    SYGNATURA : 87400


Frąckiewicz, Małgorzata Krystyna. Red.
Podokazuj w szkole :scenariusze studenckich lekcji języka polskiego dla szkoły ponadgimnazjalnej ze wskazówkami metodycznymi nie tylko dla praktykantów / po redakcją Małgorzaty Frąckiewicz i Anny Kietlińskiej.
Białystok :Libra-Print,2013.
    SYGNATURA : 87399


Galanciak, Sylwia Agnieszka. Redaktor
Na krawędzi :szkoła przed ekranem / pod redakcją Sylwii Galanciak, Marka Siwickiego, Jakuba Czarkowskiego.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2017.
    SYGNATURA : 87382


Grandin, Temple (1947- ).
Autyzm :przewodnik : 9 postaw wspierających rozwój dzieci w spektrum
Kraków :Copernicus Center Press,2022.
    SYGNATURA : 87369


Holman, Gareth
Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej :praktyczny przewodnik po relacji terapeutycznej
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2023.
    SYGNATURA : 87452


Husejnowa, Nazima.
Psychologiczny portret K. G. Junga i podróż w jego "zalustrzany świat"
Białystok :ARS Scripti-2,2022.
    SYGNATURA : 87253


Jabłońska, Magdalena
Moje sposoby na odpowiedni wygląd :jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może zadbać o swój wygląd
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2021.
    SYGNATURA : P-2814


Jabłońska, Magdalena
Moje sposoby na zdrowy styl życia :jak jedzenie i aktywność fizyczna wpływają na moje życie
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2022.
    SYGNATURA : P-2808


Kaczmarczyk, Wojciech. Redaktor
Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości :Refleksje po 5 latach działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego / pod red. Wojciecha Kaczmarczyka i Konrada Burdyki.
Warszawa :Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,cop. 2022.
    SYGNATURA : 87412


Kalbarczyk, Adam (1967- )..
Alfabet Paderewskiego :o ideach i ludziach Międzynarodowego Liceum Paderewski w Lublinie : 1993-2020
Lublin :"Goszko",2021.
    SYGNATURA : 87070


Keegan, Claire (1968- ).
Drobiazgi takie jak te
Wołowiec :Wydawnictwo Czarne,2022.
    SYGNATURA : 87435


Kietlińska, Anna Red.
Polonistyka za granicą :tradycje i perspektywy : wybór tekstów pokonferencyjnych / pod red. Anny Kietlińskiej ; Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku.
Białystok :Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski,2012.
    SYGNATURA : 87397


Kluz, Katarzyna
Moja droga do zatrudnienia wspomaganego :co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o zatrudnieniu wspomaganym
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2021.
    SYGNATURA : P-2809


Kmiecik-Jusięga, Karolina.
Profilaktyka społeczna w pedagogicznych przestrzeniach środowiska lokalnego
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2022.
    SYGNATURA : 87444


Kostrzyńska, Małgorzata.
Piętno w procesie demokratyzacji :przykład bezdomności
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87454


Kowalczuk-Walędziak, Marta. Redaktor
The pagrave handbook of teacher education in central end Eastern Europe / editors Marta Kowalczuk-Walędziak, Roza A. Valeeva, Marija Sablić, Ian Menter.
Cham :Palgrave Macmillan,2022.
    SYGNATURA : 87405


Kulik, Agnieszka Redaktor
Konteksty psychosomatyki i psychologii klinicznej w biegu życia :pamięci Profesora Leszka Szewczyka / redakcja Agnieszka Kulik, Elżbieta Talik.
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 3792c/7903c


Kwieciński, Zbigniew (1941- ).
Ślady psychiczne wojny w badaniach Ludwika Bandury
Stary Toruń :Studio Kropka dtp - Piotr Kabaciński,2022.
    SYGNATURA : 87285


Łukasiak-Goszczyńska, Maryla Redaktor
Demon aktywizmu :Mieczysław Choynowski prekursor polskiej psychometrii / pod redakcją Maryli Goszczyńskiej ; współpraca: Ewa Goryńska i Elżbieta Strojna.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2022.
    SYGNATURA : 87370


Majewska, Klaudia Izabela.
Moje samodzielne mieszkanie :co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o samodzielnym mieszkaniu
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2022.
    SYGNATURA : P-2810


Makowiecka, Karolina.
Moja wiedza o kobietach :co kobieta z niepełnosprawnością intelektualną powinien wiedzieć o dojrzewaniu i seksualności
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2022.
    SYGNATURA : P-2812


Makowiecka, Karolina.
Moja wiedza o mężczyznach :co mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną powinien wiedzieć o dojrzewaniu i seksualności
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2022.
    SYGNATURA : P-2813


Mechło, Paulina.
Super pamięć dla dzieci
Gliwice :Helion S. A.,copyright 2022.
    SYGNATURA : 87472


Michalak-Dawidziuk, Joanna.
Kształcenie nauczycieli :perspektywa studentów w Polsce i Portugalii
Kraków :Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87438


Mikołajczyk, Małgorzata
Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu :poradnik dla rodziców i terapeutów
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87447


Nowakowski, Krzysztof Redaktor
Oblicza wiktymizacji :ujęcie interdyscyplinarne / redakcja: Krzysztof Nowakowski, Kaja Szarras-Kudzia, Sylwia Przewoźnik.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum,2022.
    SYGNATURA : 87445


Odrowąż-Coates, Anna (1979- ).
Dzienniki z Królestwa :(Auto)etnograficzne zapiski badaczki terenowej w Arabii Saudyjskiej z komentarzami
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87426


Ostaszewska, Anna.
Aspekty duchowe w tle psychoterapii
Warszawa :Difin Sp. z o.o.,2023.
    SYGNATURA : 87458


Ostrowicka-Miszewska, Helena.
Problematyzacje :studia nad dyskursem w badaniach edukacyjnych
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87450


Pauluk, Dorota.
Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój :konteksty praktyczne i teoretyczne
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© 2022.
    SYGNATURA : 87449


Pawelski, Leszek.
Ja, belfer :życie i działalność naukowo-badawcza oraz społeczna z pedagogiką w tle
Szczecinek :Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych,2020.
    SYGNATURA : 87395


Pearson, Barbara Zurer (1944- ).
Jak wychować dziecko dwujęzyczne :poradnik dla rodziców (i nie tylko)
Poznań :Media Rodzina,Copyright 2022.
    SYGNATURA : 87463


Perska-Gradowska, Paulina. Redaktor
Agresywność nieletnich :fenomen, etiologia, profilaktyka / redakcja naukowa Paulina Perska-Gradowska, Dorota Rondalska, Agnieszka Nymś-Górna.
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87368


Pietrzkiewicz, Adam (1963- ).
Nauczyciele kresów wschodnich II RP i PRL :wybrane postacie i zdarzenia
Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej,2022.
    SYGNATURA : 87439


Pióro, Magdalena.
Moje pomysły na wyjątkowe spędzanie czasu :co to są instytucje kultury i jak z nich korzystać
Warszawa :Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,2021.
    SYGNATURA : P-2811


Plebańska, Marlena.
Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój
Warszawa :Difin SA,2021.
    SYGNATURA : 87448


Pobojewska, Aldona.
Edukacja do samodzielności :warsztaty z dociekań filozoficznych : teoria i metodyka
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2019.
    SYGNATURA : 87432


Popiel, Agnieszka.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna :teoria i praktyka
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87441


Porayski-Pomsta, Józef.
O rozwoju mowy dziecka :dwa studia
Warszawa :Dom Wydawniczy Elipsa,2022.
    SYGNATURA : 87437


Posłuszny, Łukasz.
Organizacje totalne :teoria i praktyki
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.,2022.
    SYGNATURA : 87446


Rudnik, Agata.
Prewencja ryzyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży :skąd mieliśmy wiedzieć ?
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87374


Sadowska, Katarzyna
Młodość w służbie ołtarza :wybrane socjopedagogiczne aspekty wspólnoty ministrantów w Kościele Katolickim
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,2022.
    SYGNATURA : 4c/7902c


Sapir, Edward (1884-1939)..
Język :wprowadzenie do badań nad mową
Kraków :Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,cop. 2010.
    SYGNATURA : 87394


Siwicki, Marek Red.
Między stadionem a brzegiem jeziora :65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie / pod redakcją Marka Siwickiego i Grzegorza Dubielskiego.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,cop. 2016.
    SYGNATURA : 87383


Siwicki, Marek (1957- ).
Uwodzenie lirogona :wychowanie morskie jako strategia pedagogiczna
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2020.
    SYGNATURA : 87384


Siwicki, Marek (1957- )..
Przystanie ciepłych wiatrów :przyczynek do dziejów żeglarstwa na Warmii i Mazurach
Olsztyn :[s.n.],2014
    SYGNATURA : 87385


Stadnicki, Jerzy Juliusz (1952- ).
Pieśń o Solidarności
Bydgoszcz :Instytut Wydawniczy "Świadectwo",2007.
    SYGNATURA : 87328


Szafrańska, Anna.
Nauczyciele wobec reformy systemu oświaty :spostrzeganie, dylematy i pokłosie "wielkiej zmiany" : (studium przypadku)
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87373


Szałachowski, Roman.
Komunikowanie się a jakość bliskiego związku
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87466


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
Metody aktywizujące w kształceniu i doskonaleniu pedagogów
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87442


Tomaszewski, Patryk (1978- ).
Studenci przedwojennej Polski
Łódź :Księży Młyn Dom Wydawniczy,2022.
    SYGNATURA : 87471


Wardęszkiewicz, Bożenna.
Podróż do świata uczuć :program edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87468


Woydyłło, Ewa (1939- ).
Ukoić siebie :czyli Jak oswoić lęk i traumę
Kraków :MANDO,© 2022.
    SYGNATURA : 87474


Żeber-Dzikowska, Ilona. Redaktor
Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe :refleksje, aplikacje, inspiracje / redakcja naukowa Anna Maria Wójcik, Ewa Gajuś-Lankamer, Ilona Żeber-Dzikowska.
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87467