Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

KWIECIEŃ 2023

Acta Universitatis Lodziensis. /
Łódź :Uniwersytet Łódzki,1997-.
    SYGNATURA : 4488c/7910c


Atlas, Galit (1977- ).
Emocjonalne dziedzictwo :terapeutka, pacjenci i spuścizna traumy
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,copyright 2023.
    SYGNATURA : 87517


Banaszkiewicz, Paulina.
Charakterystyka konsensualnej niemonogamii
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87459


Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948)..
Okruchy twórczości
Białystok :Wydaw. Łuk,1993.
    SYGNATURA : 87407


Bilewicz-Kuźnia, Barbara (1971- ).
100 światów :program wychowania przedszkolnego
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87456


Boroń, Aleksandra.
Ukraińskie uchodźczynie wojenne :tożsamość, trauma, nadzieja
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87532


Britton, Ronald.
Pomiędzy umysłem i mózgiem :modele umysłu i modele w umyśle
Warszawa :Oficyna Ingenium,cop. 2016.
    SYGNATURA : 87535


Chmielewska, Anna Dominika.
Interdyscyplinarne działania wybranych służb społecznych w pracy z kobietami nadużywającymi alkoholu
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87483


Cierpiałkowska, Lidia (1950- ).
Zaburzenie osobowości borderline u młodzieży :diagnoza, terapia, profilaktyka
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2023.
    SYGNATURA : 87534


Cohen, Anthony Paul (1946- ).
Symboliczne konstruowanie wspólnoty
Warszawa :Narodowe Centrum Kultury,2023.
    SYGNATURA : 87488


Conrad, Joseph (1857-1924)..
Myśli niepokojące
Białystok :Wydawnictwo Łuk,1993.
    SYGNATURA : 87408


Dawid-Sawicka, Monika.
13 wzorców dobrej komunikacji i relacji :analiza transakcyjna w praktyce
Warszawa :Wolters Kluwer,2023.
    SYGNATURA : 87480


Deja, Monika.
Efekty treningu uwagi wykonawczej u dzieci w wieku przedszkolnym
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2022.
    SYGNATURA : 87497


Deredas, Anna.
Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi :perspektywa etnograficzno-pedagogiczna
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87455


Dobijański, Mariusz (1970- ).
Metody pracy z uczniem nieprzystosowanym społecznie :podmiotowość i dialog w relacji resocjalizacyjnej
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87423


Dormus, Katarzyna. Redaktor
W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka :współczesne glosy, echa i aplikacje / pod redakcją naukową Katarzyny Dormus i Michała Głażewskiego.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7914c


Dyndał, Stanisław.
Wychowanie religijne, patriotyczne, sportowe i kulturalne dzieci i młodzieży na przykładzie parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie,2022.
    SYGNATURA : 87533


Dyskursy Młodych Andragogów / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.
Zielona Góra :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego,2001-.
    SYGNATURA : 7347c/7916c


Gawryluk, Barbara (1957- ).
Dżok :legenda o psiej wierności
Łódź :Literatura,2023.
    SYGNATURA : 87506


Gibson, Lindsay C.
Wychowani przez niedojrzałych emocjonalnie rodziców :jak odzyskać wiarę w siebie i żyć życiem, którego pragniesz
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2022.
    SYGNATURA : 87489


Gilson, Mark.
Pokonać depresję :podejście poznawcze : podręcznik terapeuty
Wrocław :Edra Urban & Partner,cop. 2023.
    SYGNATURA : 87524


Głowacki, Albin (1949- ).
W tajdze i w stepie :o deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941
Białystok :Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy :Muzeum Pamięci Sybiru,2022.
    SYGNATURA : 87556


Gołembowska, Monika. Redaktor
Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne / redakcja naukowa Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2020.
    SYGNATURA : 87501


Grandin, Temple (1947- ).
Mózg autystyczny :podróż w głąb niezwykłych umysłów
Kraków :Copernicus Center Press,2022.
    SYGNATURA : 87510


Harris, Russ (1962- ).
Zrozumieć ACT :terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce
Sopot :GWP,2022.
    SYGNATURA : 87479


Hawn, Tavi.
Tożsamość płciowa :poradnik dla rodziców
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,2023.
    SYGNATURA : 87531


Jabłoński, Jerzy Włodzimierz (1895-1986)..
Wpisany w wiek zmian pamiętnik samorządowca
Pniewo [etc.] :Janusz Jabłoński [etc.],2013.
    SYGNATURA : 87413


Jakubowicz-Bryx, Anna.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej
Bydgoszcz :Wydanictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,© 2022.
    SYGNATURA : 87492


Jakubowicz-Bryx, Anna.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej :perspektywa mistrzostwa
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2022.
    SYGNATURA : 87495


Johnsen, Anne Lene (1968- ).
Łatwa matma :rozwiązanie jest prostsze, niż myślisz
Warszawa :Wydawnictwo Marginesy,2018.
    SYGNATURA : 87503


Jurczyk, Marta.
Seksualność dzieci i młodzieży - (nie)trudności pedagogiczne i psychoterapeutyczne
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87528


Kardaras, Nicholas (1964- ).
Cyfrowe szaleństwo :jak media społecznościowe napędzają kryzys zdrowia psychicznego i jak odzyskać równowagę
Warszawa :CeDeWu,2023.
    SYGNATURA : 87515


Kasprzak, Tomasz
Świat społeczny osób głuchoniewidomych :analiza socjologiczna
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87428


Kelly, Anna M.
Toolkit for inclusive higher education institutions :from vision to practice
Dublin :UCD Access & Lifelong Learning,2018.
    SYGNATURA : 87393


Kobylańska, Aleksandra.
Psychodietetyka czyli jak przestać zajadać emocje i stres :pokonaj lęk, smutek, gniew i odzyskaj spokój
Białystok :Vital Gwarancja Zdrowia,2023.
    SYGNATURA : 87527


Konrad, Kazimierz (1921-1988).
Problemy pluralizmu religijnego
Kraków :Nomos,2022.
    SYGNATURA : 87525


Korona, Katarzyna. Redaktor
Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej / redakcja naukowa Katarzyna Korona.
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2023.
    SYGNATURA : 87529


Kosz-Szumska, Justyna.
Tworzenie projektów edukacyjnych a poczucie sprawstwa :perspektywa teoretyczno-badawcza
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2020.
    SYGNATURA : 87502


Kościółek, Maria.
Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu ich życia
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7907c


Krzysztofik, Karolina
Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu :zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)
Warszawa :CeDeWu,2021.
    SYGNATURA : 87487


Ludwikowska, Katarzyna.
Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2022.
    SYGNATURA : 87496


Majewicz, Piotr.
Uczeń z zaburzeniami psychicznymi :wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
Kraków :WNUP,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7909c


Majewska, Małgorzata
Dziecko na cyfrowym odwyku :jak bez krzyku oderwać dziecko od komputera i smartfona
Bielsko Biała :Wydawnictwo Dragon,2022.
    SYGNATURA : 87303


Marrou, Henri Irénée (1904-1977).
Historia wychowania w starożytności
Warszawa :Wydawnictwo Aletheia,2023.
    SYGNATURA : 87482


Mazur, Jadwiga Redaktor
Wyzwania komunikacji międzykulturowej :obszary współdziałania i wymiany / redakcja naukowa Jadwiga Mazur.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7915c


Mroczkowski, Adam.
Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,© 2019.
    SYGNATURA : 87499


Neff, Kristin (1966- ).
Samowspółczucie :wykorzystaj techniki uważności, aby zaakceptować siebie i zbudować wewnętrzną siłę
Sopot :GWP,2022.
    SYGNATURA : 87470


Orlińska, Zuzanna.
Stary Noe
Łódź :Wydawnictwo Literatura,2015.
    SYGNATURA : 87512


Pietrzak, Małgorzata
Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej :rozwiązania praktyczne
Kraków :Wydawnictwo Naukowe UP,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7905c


Plieth-Kalinowska, Izabela.
Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych :diagnoza i implikacje prakseopedagogiczne
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2020.
    SYGNATURA : 87500


Pobojewska, Aldona. Autor wstępuRedaktor
Edukacja do samodzielności :warsztaty z dociekań filozoficznych : scenariusze zajęć / wstęp i opracowanie Aldona Pobojewska.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87453


Porayski-Pomsta, Józef.
Nasze dziecko mówi :rozważania o rozwoju mowy dziecka
Gdańsk :Harmonia Universalis,2023.
    SYGNATURA : 87485


Reid, Gavin (1950- ).
100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją
Gdańsk :Harmonia Universalis,2020.
    SYGNATURA : 87504


Robson, David
Efekt oczekiwań, czyli neuronauka w praktyce :proste techniki, dzięki którym zmienisz swoje przekonania, wyeliminujesz negatywne uczucia, zbudujesz nowe wzorce wzorce myślowe i odzyskasz zdrowie
Białystok :Studio Astropsychologii Jeszcze Lepsze Jutro,2023.
    SYGNATURA : 87461


Rochow, Friedrich Eberhard von (1734-1805)..
Przyjaciel dzieci to jest Księga do czytania i używania dla uczącej sie młodzieży, pierwej po niemiecku napisana, a teraz na polski przetłumaczona przez Jerzego Olecha
Olsztyn :Pojezierze,1982.
    SYGNATURA : 87554


Różańska-Gał, Anna.
60 zabaw żłobkowych :materiały dla opiekunów, psychologów i logopedów
Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia,2022.
    SYGNATURA : 87457


Różycka, Jagoda.
Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży:pozytywny poradnik dla rodziców i bliskich
Kraków :MANDO,© 2022.
    SYGNATURA : 87491


Siwicki, Marek (1957- ).
Nowe podwórka współczesnego dzieciństwa
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,© 2021.
    SYGNATURA : 87419


Sporek, Paweł (1979- ).
Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7913c


Stecyk, Marian (1930- ).
Nad rzekami Syberii :pamiętnik chłopca z lat 1940-1946 : Krasnojarski Kraj
Białystok :Muzeum Pamięci Sybiru,2022.
    SYGNATURA : 87555


Stokowska-Zagdan, Elżbieta. Redaktor
Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka.
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87522


Szast, Mateusz. Redaktor
Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku :wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz.
Kraków :WNUP,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7911c


Szołtysek, Adolf Ernest (1942- ).
Filozofia antropologii biokulturowej
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2023.
    SYGNATURA : 87518


Terelak, Jan Feliks (1942- ).
Paradygmaty polskiej psychologii lat 80. XX wieku :perspektywa recenzenta
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2023.
    SYGNATURA : 87486


Tomczyk, Łukasz.
Skala i mechanizmy piractwa cyfrowego wśród czeskich i polskich adolescentów w perspektywie paradygmatu ryzyka pedagogiki mediów
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7912c


Vanryckeghem, Martine.
Kiddy CAT :test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jakających się dzieci w wieku przedszkolnym
Gdańsk :Harmonia Universalis,2015.
    SYGNATURA : 87508


Węglarz, Józef.
Szkice o przyszłości fizycznej edukacji
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87530


Więckiewicz, Bogdan. Redaktor
Tolerancja i jej oblicza. / redakcja Bogdan Więckiewicz. T. 1
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7908c


Witkowska-Krych, Agnieszka.
Dziecko wobec Zagłady :instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim
Warszawa :Żydowski Instytut Historyczny,2022.
    SYGNATURA : 87481


Wojciechowski, Konstanty (1872-1924)..
Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego :język polski : (gimnazjum wyższe)
Warszawa :skład główny Książnicy Polskiej Tow. Naucz. Szkół. Wyż.,1923.
    SYGNATURA : 87416 H


Zbyrad, Teresa.
Z pamiętnika seniora :wspomnienia mieszkańców domów pomocy społecznej : studium przypadku
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2022.
    SYGNATURA : 87490


Zielińska, Jolanta (1956- ).
Internet a niepełnosprawność :wybrane zagadnienia
Kraków :WNUP,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7906c


Żmijewska, Ewa Redaktor
Ingardenowskie tropy w edukacji :w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2022.
    SYGNATURA : 6706c/7904c