Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

MAJ 2023

Armstrong, Paul Wilfred. Redaktor
School-to-school collaboration :learning across international contexts / edited by Paul Wilfred Armstrong and Chris Brown.
Bingley :Emerald Publishing Limited,2022.
    SYGNATURA : 87404


Barbaro, Bogdan (1949- ).
Po co światu psychoterapia
Kraków :MANDO inside,© 2023.
    SYGNATURA : 87589


Beisert, Maria (1951- ).
Masturbacja dziecięca :od diagnozy do interwencji
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2022.
    SYGNATURA : 87519


Berger, Dorita S.
Dzieciaki, muzyka i spektrum autyzmu :jak wykorzystać terapeutyczną moc dźwięków
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2023.
    SYGNATURA : 87584


Bielinis, Lidia.
Uczenie się w przestrzeniach cyfrowych uniwersytetu :studium teoretyczno-empiryczne
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87597


Bourne, Edmund.
Lęk i fobia : praktyczny podręcznik dla osób z zaburzeniami lękowymi
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,copyright © 2023.
    SYGNATURA : 87573


Chrzan-Dętkoś, Magdalena.
Pod powierzchnią :emocjonalne wyzwania macierzyństwa
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2023.
    SYGNATURA : 87590


Chrzanowska, Iwona.
Praktyki pedagogiczne studentów wydziałów pedagogicznych drogą do sukcesu zawodowego współczesnego nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Łódź :Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk,[2017].
    SYGNATURA : 87601


Cialdini, Robert B. (1945- ).
Wywieranie wpływu na ludzi :psychologia perswazji
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2023.
    SYGNATURA : 87580


Cialdini, Robert B. (1945- ).
Zasady wywierania wpływu na ludzi :moc oddziaływania na ludzi i sytuacje
Gliwice :Onepress Classic,© 2023.
    SYGNATURA : 87582


Dehaene, Stanislas (1965- ).
Świadomość i mózg :odczytywanie kodu naszych myśli
Kraków :Copernicus Center Press,2023.
    SYGNATURA : 87578


Gemel, Aleksander.
Smaki życia razem :metafory wizualne w dyskursie dziecięcym
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2023.
    SYGNATURA : 87577


Giermanowska, Ewa.
Cień, który pozwala wyjść z cienia :asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i Norwegii
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2022.
    SYGNATURA : 87571


Gueguen, Catherine.
Wychowanie szczęśliwego dziecka w świetle rewolucyjnych odkryć naukowych
Warszawa :Wydawnictwo Amber,2015.
    SYGNATURA : P-2818


Gulczyńska, Justyna.
Edukacja polonijna i polska za granicą :Covid-19 i zdalne nauczanie
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2022.
    SYGNATURA : 4c/7918c


Harbatski, Andrei.
Antropologia pedagogiczna :podstawy antropologii pedagogicznej.T. 2
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87566


Husejnowa, Nazima.
Archetypy podświadomości jako klucz do psychiki człowieka
Białystok :ARS Scripti-2,2023.
    SYGNATURA : 87514


Hyjek, Marek (1963- )..
Aby nieść miłosierdzie :biografia siostry Immaculaty Marianny Olechno 1884-1983
Białystok :Wydawnictwo św. Jerzego,2013.
    SYGNATURA : 87607


Kaźmierczak, Arkadiusz.
Zarys pedagogiki sportu
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87581


Klauza, Karol Red.
Piękno zespolić ze sobą :korespondencja na styku sztuk : praca zbiorowa / pod redakcją Karola Klauzy, Joanny Cieślik-Klauzy.
Białystok :Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,2015.
    SYGNATURA : 87553


Kobylarczyk, Magdalena.
Trauma u młodzieży :konsekwencje i uwarunkowania
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87596


Konopacki, Artur Redaktor
Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty / redakcja naukowa Artur Konopacki ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
Warszawa :[Grabówka] ;[Białystok] :Polskie Towarzystwo Historyczne ;Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Podlaski,2022.
    SYGNATURA : 87557


Kosmowska, Barbara (1958- ).
Dziewczynka z parku
Warszawa :Grupa Wydawnicza Foksal,2023.
    SYGNATURA : 87516


Kovalčíková, Iveta (1963- ).
Szybkość motoryczna i szybkość umysłowa :kognitywne podstawy edukacji dziecka jako wyznaczniki szkolnych osiągnięć ucznia.2
Kraków :Wydawnictwo PETRUS,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 87595


Krasiejko, Izabela.
Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk :refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87591


Kusio, Urszula (1963- ).
Od monady do hybrydy :przemiany kultury
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2023.
    SYGNATURA : 87588


Łukaszewicz, Ryszard (1942- )..
Wrocławska Szkoła Przyszłości :dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki : ...z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną
Wrocław :Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne ,2010.
    SYGNATURA : 87561


Łukaszewicz, Ryszard (1942- ).
Skrypt dydaktyczny struktury modelu i rozwiązań praktycznych eksperymentalnego i innowacyjnego projektu Wrocławska Szkoła Przyszłości
Wrocław :Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne,2018.
    SYGNATURA : 87565


Łukaszewicz, Ryszard (1942- ).
Opowieści drogi :Wrocławska Szkoła Przyszłości i Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne czyli Każdy więcej może, mniej musi, dobre nie wystarcza, gdy lepsze jest możliwe
Wrocław :Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne,2021.
    SYGNATURA : 87563


Maciejowska, Iwona Redaktor
Dydaktyka akademicka :nowe konteksty, nowe doświadczenia / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska.
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© 2022.
    SYGNATURA : 87572


Malińska, Małgorzata.
Kobieta i rodzina w Egipcie i Sudanie :o kobiecości, seksualności i płodności
Warszawa :Wydawnictwo Akademickie Dialog,2023.
    SYGNATURA : 87585


Montessori, Maria (1870-1952).
Umysł dziecka
Warszawa :Bellona,copyright © 2023.
    SYGNATURA : 87598


Montessori, Maria (1870-1952).
Naucz mnie robić rzeczy samodzielnie :wypisy z dzieł Marii Montessori
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN SA,2023.
    SYGNATURA : 87586


Morrison, James R. (1940- )..
DSM-5® bez tajemnic :praktyczny przewodnik dla klinicystów
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,cop. 2016.
    SYGNATURA : 87621


Niziołek, Katarzyna. Red.
Byliśmy tu :pakiet metodyczny : materiały do nauczania o historii i kulturze żydowskiej towarzyszące wystawie "Byliśmy tu" zorganizowanej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 70. rocznicę powstania w białostockim getcie / koncepcja i red. Katarzyna Niziołek.
Białystok :Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis,2013.
    SYGNATURA : 87603


Ostałowska, Lidia (1954-2018)..
Cygan to Cygan
Warszawa :Twój Styl :"Gazeta Wyborcza",2000.
    SYGNATURA : 87609


Pawelski, Leszek.
Szóstka na 6
Szczecinek ;Szkoła Podstawowa nr 6 im. "Zdobywców Wału Pomorskiego",2021.
    SYGNATURA : 87129


Pąchalska, Maria (1949- ).
Neuropsychologia tożsamości
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2023.
    SYGNATURA : 87575


Perkowska, Marta. Redaktor
Projektowanie uniwersalne w przestrzeni uniwersyteckiej :idee, możliwości, dobre praktyki / pod redakcją Marty Mirosławy Perkowskiej, Tomasza Bajkowskiego.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87558


Pstrągowska, Joanna.
Noro-1 :bajka o relacjach i emocjach dla dzieci w spektrum autyzmu oraz ich najbliższych
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka,2020.
    SYGNATURA : 87587


Rodzinna opieka zastępcza szansą na szczęśliwe dzieciństwo:XVI Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "Forum" 26-28 września 2007 roku /
Białystok :Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,2007.
    SYGNATURA : 87326


Rudnicka, Patrycja.
Gotowość wobec technologii :konteksty, definicja i pomiar
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87606


Sheppard, William C.
Child behavior :learning and development
Chicago :Rand McNally College Publishing Company,cop. 1975.
    SYGNATURA : 87545


Skeen, Michelle.
Lęk przed opuszczeniem :jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2023.
    SYGNATURA : 87574


Stawiak-Ososińska, Małgorzata. Redaktor
Wielokontekstowość procesu całożyciowego uczenia się :tota vita discendum est... / redakcja naukowa Małgorzata Stawiak-Ososińska, Agara M. Jopkiewicz, Małgorzata Krawczyk-Blicharska.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87579


Szabelska, Grażyna Redaktor
Rodzina w społeczeństwie i kulturze / pod redakcją Grażyny Szabelskiej.
Poznań :Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu :Wydawnictwo Naukowe FNCE,2022.
    SYGNATURA : 87593


Sztobryn, Sławomir Red.
Filozofia wychowania w XX wieku / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Ewa Łatacz, Justyna Bochomulska.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2010.
    SYGNATURA : 87612


Szulakiewicz, Władysława. Redaktor
Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku :portrety naukowe i wspomnieniowe / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bieś SJ, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska.
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie,2023.
    SYGNATURA : 87576


Szumański, Aleksander (1931- ).
Zapomniany i zatajany holokaust dzieci polskich w getcie łódzkim
Warszawa :Jerzy Moraś - Penelopa Sp. z o. o.,2023.
    SYGNATURA : 87599


Tibi, Bassam (1944- )..
Fundamentalizm religijny
Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy,2001.
    SYGNATURA : 87610


Vygotskij, Lev Semenovič (1896-1934)..
Wybrane prace psychologiczne II - dzieciństwo i dorastanie
Poznań :Zysk i S-ka Wydaw.,cop. 2002.
    SYGNATURA : P-2817


Weiss, Shevah (1935-2023)..
Między narodami
Poznań :Dom Wydawniczy REBIS :Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa,2008.
    SYGNATURA : 87605


Weiss, Shevah (1935-2023)..
Ziemia i chmury :z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska.
Sejny :Pogranicze,2002.
    SYGNATURA : 87604


Zajdel, Krzysztof (1962- ).
Selfie :jako nowy sposób komunikowania i kreowania atowizerunku w kulturze pogranicza polsko-czeskiego
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2023.
    SYGNATURA : 87594