Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

LIPIEC 2023

Alderete, Hannah.
Toksyczne matki
Warszawa :Muza SA,2023.
    SYGNATURA : 87649


Asbury, Kathryn.
G is for genes :the impact of genetics on education and achivement
Malden, MA :Wiley Blackwell,2014.
    SYGNATURA : P-2821


Attwood, Tony (1952- ).
Poznajemy uczucia :poznawczo-behawioralna terapia złości dla osób z zespołem Aspergera
Gdańsk :Harmonia Uniwersalis,2021.
    SYGNATURA : 87657


Attwood, Tony (1952- ).
Poznajemy uczucia :poznawczo-behawioralna terapia lęku dla osób z zespołem Aspergera
Gdańsk :Harmonia Universalis,2022.
    SYGNATURA : 87658


Biegeleisen, Henryk (1855-1934).
Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego
Poznań :Replika,copyright © 2023.
    SYGNATURA : 87648


Bigaj, Magdalena.
Wychowanie przy ekranie :jak przygotować dziecko do życia w sieci?
Warszawa :Wydawnictwo WAB,2023.
    SYGNATURA : 87628


Bolek-Kochanowska, Magdalena.
Przekonania a gotowość do agresji kobiet skazanych za popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2020.
    SYGNATURA : 87668


Chańko-Kraszewska, Anna.
Skazane kobiety w świecie więziennym :strategie i uwarunkowania procesu adaptacji kobiet do warunków izolacji penitencjarnej
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2023.
    SYGNATURA : 87678


Coleman, Joshua.
Dom, którego nie ma :dlaczego dorosłe dzieci zrywają więzi z rodzicami i jak odbudować wzajemne relacje
Warszawa :Wydawnictwo Zwierciadło Sp z oo.,2023.
    SYGNATURA : 87630


Czyżowicz, Aleksander. AutorRedaktor
100-lecie polskiego więziennictwa 1918-2018 / redakcja Aleksander Czyżowicz, Elżbieta Krakowska ; autorzy Agnieszka Bochniewicz, Aleksander Czyżowicz, Paweł Mitura, Włodzimierz Orlikowski.
[Warszawa] :[Centralny Zarząd Służby Więziennej - Ministerstwo Sprawiedliwości],[2018].
    SYGNATURA : 87614


Dąbrowska, Anna
Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2023.
    SYGNATURA : 87644


Dąbrowska, Anna (1965- ).
Zasoby osobiste i społeczne a dobrostan psychiczny wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2023.
    SYGNATURA : 87663


Dehaene, Stanislas (1965- )..
The number sense :how the mind creates mathematics
New York :Oxford University Press,cop. 2011.
    SYGNATURA : P-2824


Di Leo, Joseph H. (1902- )..
Child development :analysis and synthesis
New York :Brunner/Mazel Publishers,cop. 1977.
    SYGNATURA : P-2823


Di Leo, Joseph H. (1902- )..
Young children and their drawings
New York :Brunner/Mazel,cop. 1970.
    SYGNATURA : P-2820


Dudek, Karol (1988- ).
Sztuka oceniania :uczeń - rodzic - nauczyciel
Kraków :Wydawnictwo Szkolne OMEGA,copyright © 2023.
    SYGNATURA : 87647


Ecler, Beata.
Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87670


Engeln, Renee.
Obsesja piękna :jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety
Warszawa :Grupa Wydawnicza Foksal,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87656


Flakus, Maria.
Osobowość i osiągnięcia w nauce
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87665


Glass, Lillian.
Toksyczni mężczyźni :jak ich rozpoznawać i radzić sobie z nimi : 10 strategii
Poznań :Dom Wydawniczy Rebis,2023.
    SYGNATURA : 87669


Górak-Sosnowska, Katarzyna Oprac.
Zestaw edukacyjny "Europejczyk patrzy na Orient" :komentarz dydaktyczny / oprac. Katarzyna Górak-Sosnowska].
Łódź :Wydawnictwo Ibidem,2009.
    SYGNATURA : 87617


Górak-Sosnowska, Katarzyna Red.
W stronę rozwoju :drogi Azji i Afryki / Katarzyna Górak-Sosnowska (red.) [et al.].
Łódź ;Kurowice :Wydawnictwo Ibidem,2009.
    SYGNATURA : 87618


Góźdź, Joanna.
Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2019.
    SYGNATURA : 26c/7926c


Grzyb, Tomasz. Redaktor
Akademickie nauczanie zdalne :czego nauczyła nas pandemia? / redakcja: Tomasz Grzyb i Anna M. Ziółkowska.
Sopot :Wydawnictwo Smak Słowa,copyright 2023.
    SYGNATURA : 87619


Guzman, Leah.
Arteterapia :uzdrawiająca terapia sztuką : proste ćwiczenia, które pomogą ci zrozumieć siebie, kontrolować emocje oraz pokonać stany lękowe i depresję : 75 praktycznych ćwiczeń
Białystok :Wydawnictwo Vital,2023.
    SYGNATURA : 87629


Hałas, Elżbieta (1954- ).
Etos altruizmu i jego odmiany
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2023.
    SYGNATURA : 87664


Heath, Gillian. Redaktor
Kreatywne metody w terapii schematów :innowacje w praktyce klinicznej / redakcja naukowa: Gillian Heath, Helen Startup ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska.
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2023.
    SYGNATURA : 87654


Jach-Salamon, Natalia.
Rozpoznawanie, nazywanie i regulowanie emocji przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2023.
    SYGNATURA : 87660


Jagieła, Jarosław (1954- ).
Jak lepiej rozumieć siebie i innych :analiza transakcyjna dla młodych dorosłych i... nie tylko
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87652


Jaskulska, Sylwia.
Ocenianie zachowania :jak robić to lepiej? : trzy modele oceniania zachowania z komentarzem
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2023.
    SYGNATURA : 87643


Kanclerz, Bożena. Redaktor
Młodzież wobec przemian współczesnego świata :rozważania edukacyjno-wychowawcze / redakcja naukowa Bożena Kanclerz, Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2023.
    SYGNATURA : 4c/7921c


Kellogg, Rhoda (1898- )..
What children scribble and why
Palo Alto :N-P Publications Publishers of National Press Books,cop. 1959.
    SYGNATURA : P-2822


Kellogg, Rhoda (1898- )..
Analyzing children's art
[S.l.] :Girard & Stewart,2015.
    SYGNATURA : P-2819


Kłonczyński, Arnold Redaktor
Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej lat 1945-1999 / redakcja naukowa Arnold Kłonczyński, Anna Siekierska.
Gdańsk ;Sopot :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2023.
    SYGNATURA : 87632


Konieczka-Śliwińska, Danuta. Redaktor
Dydaktyka historii :nowe perspektywy / redakcja naukowa Danuta Konieczka - Śliwińska.
Warszawa :PWN :Mikołaj Tajchman :Dorota Siudowska-Mieszkowska,2023.
    SYGNATURA : 87651


Kowalkiewicz-Kulesza, Agnieszka. Redaktor
Szkoła jutra? :tradycja i (r)ewolucje w edukacji / redakcja naukowa Klaudia Jeznach, Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2023.
    SYGNATURA : 87626


Krawczyk, Agnieszka
Doświadczanie międzykulturowości :na podstawie narracji młodych dorosłych pochodzenia żydowskiego
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2023.
    SYGNATURA : 87642


Kreisman, Jerold J. (1947- ).
Nienawidzę cię! Nie odchodź! :zrozumieć osobowość borderline
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2023.
    SYGNATURA : 87624


Kreutz, Mieczysław (1893-1971).
Rozwój psychiczny młodzieży
Lublin :Wydawnictwo Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej,2020.
    SYGNATURA : 87689


Lissy, Kara.
Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym :uwolnij się od trudnej przeszłości, wykorzystując techniki CBT
Sopot :GWP,2023.
    SYGNATURA : 87620


Lynch, Thomas R. (1956- ).
Radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna :teoria i praktyka w terapii zaburzeń związanych z nadmierną kontrolą
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2023.
    SYGNATURA : 87645


Łączek, Tomasz. Redaktor
Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Łączek.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 87683


Łączek, Tomasz.
Sukces życiowy młodzieży akademickiej w przestrzeni dystansu społecznego
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2020.
    SYGNATURA : 87681


Maté, Gabor (1944- ).
Rozproszone umysły :przyczyny i leczenie zespołu deficytu uwagi
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,2023.
    SYGNATURA : 87634


McManus, Freda.
Terapia poznawczo-behawioralna
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2023.
    SYGNATURA : 87627


Miksza, Małgorzata Redaktor
Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori / praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Mikszy.
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2023.
    SYGNATURA : 87631


Młynarczuk-Sokołowska, Anna.
Codzienność polskiej szkoły z perspektywy dzieci i młodzieży ze środowiska przymusowych migrantów
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87671


Montessori, Maria (1870-1952).
Edukacja dla nowego świata
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2023.
    SYGNATURA : 87622


Montessori, Maria (1870-1952).
Umysł dziecka :chłonny umysł
Warszawa :PWN,2023.
    SYGNATURA : 87650


Mrówczyńska-Haładaj, Kamila.
Kuferek Marcelka :scenariusze zajęć z elementami arteterapii na I etapie szkoły podstawowej
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87655


Mullaney, Thomas Shawn.
Rozpoczynanie badań :jak wybrać ciekawy temat badawczy
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2023.
    SYGNATURA : 87646


Murawska, Iwona (1989- ).
Między konformizmem a innowacyjnością :strategie adaptacji młodzieży w szkole
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2022.
    SYGNATURA : 87623


Nowak-Dziemianowicz, Mirosława (1956- ).
W świecie zapomnianych wartości :bajki terapeutyczne
Kraków :PETRUS,© Copyright 2023.
    SYGNATURA : 87637


Pierzchała, Kazimierz (1968- ).
Wychowawcze znaczenie kultury i religii w przeżywaniu macierzyństwa
Lublin :Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,© 2022.
    SYGNATURA : 3792c/7917c


Pomianowski, Roman.
Wyuczona bezradność :gdy tracimy kontrolę nad swoim życiem
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87638


Przyrowski, Zbigniew.
Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej
Warszawa :Empis & Sensum Mobile sp. z o.o.,2021.
    SYGNATURA : 87636


Pudełko, Weronika.
Problemy społeczno-emocjonalne dzieci z dyslalią :wyzwania edukacyjne
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie,2023.
    SYGNATURA : 87667


Sikorski, Wiesław.
Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich
Warszawa :Difin,2023.
    SYGNATURA : 87625


Suplicka, Agnieszka. Redaktor
Oświata w województwie białostockim :w 100. rocznicę utworzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego / redakcja naukowa Agnieszka Suplicka.
Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87674


Szabelska, Elżbieta.
Kompetencja językowa dzieci z ADHD
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2023.
    SYGNATURA : 87653


Sztobryn, Sławomir Red.
Metamorfozy filozofii wychowania :od antyku po współczesność / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Marcin Wasilewski, Marcin Rojek.
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2012.
    SYGNATURA : 87613


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
Czeska edukacja i myśl społeczna :studia i szkice pedagogiczne
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2023.
    SYGNATURA : 87641


"Tacy sami a jednak inni" :VIII Festiwal Nauki / Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny.
Warszawa :Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny,2009.
    SYGNATURA : 87615


Wysocka, Ewa Katarzyna.
Diagnoza pozytywna w resocjalizacji :warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2019.
    SYGNATURA : 26c/7922c


Zaorska, Marzenna.
Edukacja włączająca jako współczesna wizja edukacji dzieci i młodzieży, osób uczących się :(źródła, koncepcja, założenia, uwarunkowania wdrażania/wdrożenia do systemu oświaty)
Bydgoszcz :Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,2022.
    SYGNATURA : 87543


"Zrozumieć różnorodność" :VII Festiwal Nauki / Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny.
Warszawa :Uniwersytet Warszawski. Instytut Orientalistyczny,2009.
    SYGNATURA : 87616


Żurek, Anna Redaktor
Wielojęzyczność jako wyzwanie społeczne, kulturowe i edukacyjne / pod redakcją Anny Żurek.
Kraków :Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,copyright 2023.
    SYGNATURA : 87661


Żywczok, Alicja.
Pedagogika analityczna :od porządkowania wiedzy naukowej do odkrywania jej nowych obszarów
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2022.
    SYGNATURA : 87666