Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

WRZESIEŃ 2022

Awruk, Katarzyna.
Raport z badania pilotażowego :poglądy młodzieży studenckiej na temat LGBT+
Warszawa :Oficyna Wydawnicza Aspra-JR,2022.
    SYGNATURA : 87091


Buchnat, Marzena.
Wiedza dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną o emocjach
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87174


Cieślikowska-Ryczko, Angelika.
Rodzice więźniów :studium doświadczeń
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87128


Duda, Małgorzata (1961- ).
Na przekór wszystkiemu... warto mieć rodzinę!
Kraków :Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe,2020.
    SYGNATURA : 87164


Dziamska, Dorota.
Zbieram, poszukuję, badam :program wychowania przedszkolnego
Warszawa :Nowa Era,copyright 2017.
    SYGNATURA : 87106


Galas, Barbara.
Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm :młoda generacja wobec zmian
Warszawa :Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,2013.
    SYGNATURA : 87136


Godawa, Grzegorz. Redaktor
Rodzeństwo i jego odsłony / redakcja Grzegorz Godawa.
Kraków :Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe,2021.
    SYGNATURA : 87170


Górecki, Dariusz Red.
Sytuacja ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki / pod red. Dariusza Góreckiego.
Toruń :TNOiK "Dom Organizatora",2009.
    SYGNATURA : 87105


Gros, Daniel F.
Unikanie, wycofanie, izolacja :zacznij żyć życiem, którego pragniesz, dzięki technikom terapii TBT
Sopot :GWP,2022.
    SYGNATURA : 87103


Harkness, Joe.
Ptakoterapia :jak przyroda uratowała mi życie
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2022.
    SYGNATURA : 87101


Homicki, Bogusław (1941- ).
O wychowaniu :pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Polsce na tle myśli pedagogów europejskich i polskich : praktyka - wybrane przykłady
Rzeszów :Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,© 2022.
    SYGNATURA : 87127


Jarosz, Ewa.
Bicie dzieci... czas z tym skończyć! :kontestacja kar cielesnych we współczesnym świecie
Warszawa :Biuro Rzecznika Praw Dziecka,© copyright 2018.
    SYGNATURA : 87135


Jaszczyszyn, Elżbieta Redaktor
Wielowątkowość edukacji szkolnej / redakcja naukowa Elżbieta Jaszczyszyn.
Siedlce :Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie,2021.
    SYGNATURA : 87151


Jaszczyszyn, Elżbieta Redaktor
Edukacja dorosłych w XXI wieku / redakcja naukowa Elżbieta Jaszczyszyn.
Siedlce :[i]WN IKRiBL,2020.
    SYGNATURA : 87150


Karłyk-Ćwik, Anna.
Humor w kreowaniu klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich
Toruń :Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit",2018.
    SYGNATURA : 87139


Kicowska, Alicja.
Szkoła rolnicza w Polsce w latach 1944-1989
Olsztyn :Wydawnictwo ART,1998.
    SYGNATURA : 7896c/7896c


Kilian, Marlena. Redaktor
Pedagogika specjalna osób w starszym wieku / redakcja naukowa Marlena Kilian.
Kraków :Impuls,2021.
    SYGNATURA : 87167


Kirenko, Janusz (1954- ).
Aspiracje rodzicielskie wobec dzieci z niepełnosprawnościami :struktura i uwarunkowania
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87156


Klim-Klimaszewska, Anna. Redaktor
Wieloaspektowość edukacji przedszkolnej XXI wieku / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Mária Podhájecká, Vladimír Gerka.
Siedlce :[i]WN IKRiBL,2021.
    SYGNATURA : 87149


Klimska, Agnieszka. Redaktor
Przyszłość polskiej szkoły :alert pedagogiczny / redakcja naukowa Agnieszka Klimska, Marcin Klimski.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 87142


Kromolicka, Barbara. Redaktor
W przestrzeni edukacji akademickiej :pytania - dylematy - podpowiedzi / pod redakcją Barbary Kromolickiej i Huberta Kupca.
Szczecin :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,2021.
    SYGNATURA : 7894c/7894c


Krzywicki, Marcin.
Kryminalne rozpoznanie penitencjarne :podstawy teoretyczne
Poznań :FNCE,2022.
    SYGNATURA : 87096


Kurzępa, Jacek
Badania "in statu nascendi" w czasie pandemii SARS-COv-2
Lublin :Wydawnictwo Academicon,2021.
    SYGNATURA : 87130


Kwiecińska-Zdrenka, Monika.
Pokolenie (nie)obecne :uwarunkowania i procesy obywatelskiej aktywności i bierności młodych dorosłych
Warszawa :WN PWN,2022.
    SYGNATURA : 87099


Malinowska, Joanna Redaktor
Niemy krzyk pokolenia Z / opracowała Joanna Malinowska.
Białystok :New Space,2022.
    SYGNATURA : 87098


Michalak, Marek Redaktor
Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak ; opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
Warszawa :Rzecznik Praw Dziecka,2018.
    SYGNATURA : 87144


Michalik, Mirosław (1973- ).
U źródeł polskiej terminologii logopedycznej :podstawy teoretyczne i metodologiczne
Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,2021.
    SYGNATURA : 6706c/7885c


Nitecka-Walerych, Anna.
Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2019.
    SYGNATURA : 87104


Ogrodzka-Mazur, Ewa. Redaktor
O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki - tradycja i współczesność :księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu z okazji 80. urodzin / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska, Anna Szafrańska.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87126


Piłat, Sabina.
Matematyka w terenie :poradnik dla nauczyciela klasy 3
Kielce :Grupa MAC,cop. 2017.
    SYGNATURA : 87161


Pisula, Ewa Redaktor
Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości :księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa : Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik.
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,© 2022.
    SYGNATURA : 87168


Plebańska, Marlena.
STEAM-owe przedszkole
Warszawa :Difin SA,2021.
    SYGNATURA : 87102


Regulska, Agnieszka. Redaktor
Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Agnieszka Regulska, Martyna Czarnecka, Andrzej J. Najda ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Toruń :Wydawnictwo adam marszałek,2021.
    SYGNATURA : 87143


Salamon, Katarzyna. Redaktor
Teoretyczno-empiryczne interpretacje tożsamości społecznej z uwzględnieniem perspektywy familiologii / pod redakcją Krystyny Salamon, Katarzyny Kutek-Sładek, ks. Boleslawa Karcza.
Kraków :Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe,2021.
    SYGNATURA : 87172


Segiet, Waldemar. Redaktor
Tożsamość pedagogiki współczesnej :wydanie jubileuszowe z okazji XXV-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : 1993-2018 / redakcja Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Kinga Kuszak, Magdalena Piorunek, Waldemar Segiet ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2022.
    SYGNATURA : 4c/7890c


Staroszczyk, Michał.
Instytucjonalne pozbawienie wolności jako element biopolityki :kształtowanie podmiotowości antynomijnej w warunkach odosobnienia społecznego
Wrocław :Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,2020.
    SYGNATURA : 87152


Surina, Irina Anatol'evna.
Młodzież w sieci :(nie)bezpieczna komunikacja w internecie
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87163


Szczurek-Boruta, Alina. Red.
Między teorią a praktyką / pod redakcją Aliny Szczurek-Boruty.
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2015.
    SYGNATURA : 26c/7886c


Szmalec, Jacek. Redaktor
Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością :ruch i rozwój / redakcja naukowa Jacek Szmalec.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 87162


Szmalec, Jacek. Redaktor
Terapie wspomagające nieharmonijny rozwój dziecka :ćwiczenia / redakcja naukowa Jacek Szmalec.
Warszawa :Difin,2021.
    SYGNATURA : 87173


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
Kultura rywalizacji i współpracy w szkole
Warszawa :Wolters Kluwer Polska,2022.
    SYGNATURA : 87097


Śmiechowska-Petrovskij, Emilia. Autor
Edukacja w sytuacji (post)pandemii :wyzwania i perspektywy / redakcja naukowa Marzena Dycht, Emilia Śmiechowska-Petrovskij.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2021.
    SYGNATURA : 87155


Tokaj, Astrid. Redaktor
Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi :jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej / redakcja naukowa Jerzy Modrzewski, Katarzyna Segiet, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Kamila Słupska, Astrid Tokaj, Maciej Zychowicz.
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2022.
    SYGNATURA : 4c/7884c


Wawrzyniak, Sonia.
Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ADHD w przestrzeni edukacyjnej i społecznej
Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2021.
    SYGNATURA : 4c/7889c


Węglarz, Józef.
Intelektualizacja w edukacji fizycznej :przykładowe materiały metodyczne
Kraków :Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87095