Wykaz nabytków Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii

PAŹDZIERNIK 2022

Aleksandrowicz, Joanna
Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910-2021)
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87282


Andrzejewski, Marek (1959- ).
Status osób małoletnich :piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie
Warszawa :INP PAN,2020.
    SYGNATURA : 87244


Bąkowska, Marta.
Ocenianie kształtujące :poradnik dla nauczyciela klas 1-3
Kielce :Grupa MAC,2018.
    SYGNATURA : 87230


Bera, Ryszard. Redaktor
Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii COVID-19 =Pathways and roadsless of education during the COVID-19 / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisław Byra, Nella Nyczkało.
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87248


Borek, Agata. Redaktor
Kalliope Austria :kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce : w 100. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety / pod redakcją Agaty Borek.
Katowice :"Śląsk" Wydawnictwo Naukowe,2019.
    SYGNATURA : 87294


Boroń, Aleksandra.
(Prze)trwanie przeszłości w transkulturowych przestrzeniach
Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM,2021.
    SYGNATURA : 4c/7897c


Borowska-Kociemba, Agnieszka.
Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Część 1
Gdańsk :Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia,2021.
    SYGNATURA : P-2796


Borowska-Kociemba, Agnieszka.
Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Część 2
Gdańsk :Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia,2021.
    SYGNATURA : P-2796


Borowska-Kociemba, Agnieszka.
Percepcja wzrokowa :karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Część 1
Gdańsk :Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia,2022.
    SYGNATURA : P-2798


Bryńska, Anita (1964- ).
Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce
Warszawa :Centrum CBT,2022.
    SYGNATURA : 87185


Bugaj, Justyna. Redaktor
Jakość kształcenia akademickiego / redakcja Justyna Maria Bugaj, Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka.
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 87227


Cacioppo, Stephanie (1974- ).
Neuronauka społeczna :wprowadzenie
Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN,2022.
    SYGNATURA : 87268


Castellon, Siena.
Niezbędnik dziewczyny ze spektrum :poradnik dorastania dla fantastycznych i autystycznych
Gdańsk :Harmonia Universalis,2022.
    SYGNATURA : 87215


Centkiewiczowa, Alina (1907-1993).
Zaczarowana zagroda
Warszawa :Wydawnictwo "Nasza Księgarnia",2022.
    SYGNATURA : 87271


Chmura, Joanna
Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? :obserwacja
Kraków :Wydawnictwo Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87160


Coyne, Lisa W.
Wyzwanie: rodzicielstwo :jak poradzić sobie z emocjami, trudnymi myślami i stresem
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2022.
    SYGNATURA : 87234


Czarnecka, Iwona.
Rozwój szkolnictwa specjalnego w Polsce w latach 1918-1939 :realia a oczekiwania
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,2021.
    SYGNATURA : 87200


Ćwikła, Edyta.
Ocena opisowa w dyskursie kształtowania podmiotowości dziecka
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2021.
    SYGNATURA : 87197


Ćwikła, Edyta. Autor
Społeczne konstruowanie roli ucznia edukacji wczesnoszkolnej :dyskursy, oczekiwania, praktyki / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Marta Krasuska-Betiuk, Monika Kupiec.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2021.
    SYGNATURA : 87193


Ćwirynkało, Katarzyna. Redaktor
Pedagogika specjalna :przeszłość, teraźniejszość, wyzwania przyszłości : wybrane aspekty / redakcja naukowa Katarzyna Ćwirynkało, Marzenna Zaorska, Agnieszka Żyta.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 87176


Dehaene, Stanislas (1965- ).
Jak się uczymy? :dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery ... jak dotąd
Kraków :Copernicus Center Press,2022.
    SYGNATURA : 87226


Dernowska, Urszula.
"Rusztowanie" w procesie dydaktycznym :studium nauczycielskiego scaffoldingu
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87201


Drabik-Frączek, Beata.
Ciało, kultura, sacrum :semantyka i pragmatyka gestu kultowego na przykładzie wybranych kinezycznych znaków liturgii katolickiej
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2022.
    SYGNATURA : 87211


Dziekońska, Joanna.
Kultura dziecięca w internecie :studium netnograficzne
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 87177


Garbula-Orzechowska, Joanna.
Mikroświaty dziecięcych niepowodzeń szkolnych :studium socjopedagogiczne
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,copyright 2020.
    SYGNATURA : 87178


Garbula-Orzechowska, Joanna. Red.
Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową / redakcja naukowa Joanna Maria Garbula, Jacek Jan Pawlik.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,2017.
    SYGNATURA : 87184


Glińska-Lewczuk, Katarzyna.
Bocian biały w krajobrazie Mazur =The white stork in the Masurian landscape
Krutyń :Mazurski Park Krajobrazowy,2022.
    SYGNATURA : 87154


Głodkowska, Joanna. Redaktor
Dydaktyka specjalna. / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. T. 1,
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,© 2020.
    SYGNATURA : 87190


Głodkowska, Joanna. Redaktor
Dydaktyka specjalna. / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. T. 2,
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,© 2020.
    SYGNATURA : 87190


Godawa, Joanna.
Zielona inkluzja, czyli O relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87279


Godawa, Szymon.
Osobowość i kompetencje wychowawcze oligofrenopedagogów
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87276


Górniewicz, Józef Henryk Redaktor
Pomiędzy dysonansem a konsonansem społecznym :studia i szkice pedagogiczne / pod redakcją Józefa Górniewicza.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 87288


Górniewicz, Józef Henryk Redaktor
Pedagogika szkoły wyższej w drugiej dekadzie XXI wieku :drogi od klasycznej ortodoksji do postkultury / pod redakcją Józefa Górniewicza.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 87287


Hayes, Steven C. Redaktor
Ponad DSM :ku alternatywnej, opartej na procesach diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych / redakcja naukowa Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz.
Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2022.
    SYGNATURA : 87232


Heland-Kurzak, Krystyna.
Dziecięca kreacja obrazu Boga i religijności :perspektywa pedagogiczna
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2021.
    SYGNATURA : 87196


Hryniewicka, Anna.
W stronę człowieka ... :o odwadze twórczego myślenia Marii Grzegorzewskiej
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87208


Hyla, Magdalena
Fotografia osobowości :wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87281


Jach-Salamon, Natalia.
Struktura pojęć afektywnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87257


Jaros, Agnieszka.
Naznaczone :radzenie sobie z etykietowaniem w narracjach byłych wychowanek placówek resocjalizacyjnych
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87236


Kalinowska-Sinkowska, Katarzyna (1984- ).
Praktyki flirtu i podrywu :studium z mikrosocjologii emocji
Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,2018.
    SYGNATURA : 87251


Kalinowska-Balcerzak, Anna.
Cyfrowa tożsamość :jak rozgryźć technologie, które co dzień praktykujemy na sobie?
Gdańsk :Katedra Wydawnictwo Naukowe :Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS,2022.
    SYGNATURA : 87225


Kierznowski, Łukasz.
Egzaminy zewnętrzne w latach 2015-2018 w świetle zasady zaufania do państwa i prawa
Warszawa :Wydawnictwo C.H. Beck,2021.
    SYGNATURA : 87296


Klik, Marcin. Autor
Rodzinne uwarunkowania kreatywności / Marcin Klik, Anna Cierpka.
Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2022.
    SYGNATURA : 87243


Kluczyńska, Sylwia. Redaktor
Interwencja kryzysowa :wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Sylwia Kluczyńska, Jan Czesław Czabała.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,© 2021.
    SYGNATURA : 87202


Kmiecik-Jusięga, Karolina. Redaktor
Profilaktyka społeczna :kontekst rodzinny i szkolny = Social Prevention Policy : the Context of the Family and the School / redakcja naukowa = editor Karolina Kmiecik-Jusięga.
Kraków :Akademia Ignatianum,2017.
    SYGNATURA : 87252


Kmieciak, Błażej.
Stosowanie przymusu wobec osób w kryzysie psychicznym
Warszawa :Difin,copyright 2022.
    SYGNATURA : 87221


Kołodziejczyk, Lech (1953- ).
Malarstwo jako egzystencja - tożsamość osobista a postawa twórcza
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87280


Kosakowski, Czesław (1940-2021)..
Społeczne przystosowanie dziecka lekko upośledzonego umysłowo :(wybrane zagadnienia)
Toruń :Wydaw. UMK,1980.
    SYGNATURA : 296c/7898c


Kotlarek, Monika.
Choroba afektywna dwubiegunowa, czyli Ze skrajności w skrajność
Gliwice :Sensus,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87210


Krzystyniak, Krzysztof.
Tęczowa młodość :vademecum dla rodziców i wychowawców osób LGBT
Warszawa :Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o.,2022.
    SYGNATURA : 87222


Kunce, Aleksandra Redaktor
Bycie w terenie =Being out in the land = Estar en el terreno / red. Aleksandra Kunce.
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87283


Kurzeja, Anna. Red.
Uzależnienie od narkotyków :od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.).
Warszawa :Difin,cop. 2012.
    SYGNATURA : 87260


Leszczyńska-Rejchert, Anna.
Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów :studium z pedagogiki społecznej
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2019.
    SYGNATURA : 87179


Leszczyńska-Rejchert, Anna.
Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,cop. 2016.
    SYGNATURA : 87183


Leszczyńska-Rejchert, Anna.
Wyzwania i zadania geragogiki
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 87175


Lewandowska-Tarasiuk, Ewa. Redaktor
Pedagogika homo amans :inspiracje modele perspektywy / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łazarczyk, Bogusław Śliwerski.
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87238


Lewicka-Zelent, Agnieszka.
Uwarunkowania poczucia własnej godności osób pozbawionych wolności
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2020.
    SYGNATURA : 87198


Lisiecka, Alicja.
Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej :propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów
Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,2022.
    SYGNATURA : 87231


Maison, Dominika (1966- ).
Jakościowe metody badań społecznych :podejście aplikacyjne
Warszawa :PWN,2022.
    SYGNATURA : 87214


Małyska, Aldona.
Kreatywność w późnej dorosłości :narracje seniorów
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,2019.
    SYGNATURA : 87180


Masłoń, Monika.
Wzornik :narzędzie do nauki posługiwania się obrazem
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2021.
    SYGNATURA : 87203


McBride, Karyl.
Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek :jak być wystarczająco dobrą
Łódź :Wydawnictwo Feeria,2022.
    SYGNATURA : 87233


Mikołajczyk, Marta.
Aktywność zawodowa a macierzyństwo :perspektywa matek małych dzieci
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 87194


Miler-Zdanowska, Kamila.
Rozwój umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym :studium teoretyczno-empiryczne
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,2021.
    SYGNATURA : 87192


Minchberg, Małgorzata.
Interdyscyplinarna edukacja przez sztukę :budowanie środowiska estetycznego wychowania
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,2022.
    SYGNATURA : 87206


Montessori, Maria (1870-1952).
Psychogeometria
Warszawa :PWN,2022.
    SYGNATURA : 87219


Montessori, Maria (1870-1952).
Do rodziców
Warszawa :PWN,2022.
    SYGNATURA : 87235


Nowosad, Inetta.
Singapur - azjatycki tygrys edukacyjnych reform :fenomen makropolityki oświatowej
Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls",2022.
    SYGNATURA : 87295


Ochnio, Monika. Oprac.
Malarstwo - Rzemiosło :aukcja... : wystawa obrazów... / Dom Aukcyjny Ostoya ; [oprac. Monika Ochnio].
Warszawa :Galeria na Freta, Dom Aukcyjny Ostoya.
    SYGNATURA : 87109


Ogonowska, Agnieszka.
Cyberpsychologia :media, użytkownicy, zastosowania
Kraków :Oficyna Wydawnicza Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87247


Olubiński, Andrzej Red.
Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. / redakcja Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk. T. 1,
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,cop. 2017.
    SYGNATURA : 86603


Olubiński, Andrzej Redaktor
Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. / redakcja Andrzej Olubiński, Monika Suska-Kuźmicka, Damian Labiak. T. 2,
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2018.
    SYGNATURA : 86603


Olubiński, Andrzej Redaktor
Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka :od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych / redakcja naukowa Andrzej Olubiński, Dorota Zaworska-Nikoniuk.
Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,© copyright 2020.
    SYGNATURA : 87181


Ostolska, Magdalena (1972- ).
Szkoły waldorfskie w Polsce :konteksty, źródła, współczesność
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,2020.
    SYGNATURA : 87191


Pasterniak-Kobyłecka, Ewa. Redaktor
Nauczyciel :czas, przestrzeń, szkoła, otoczenie i jego (nie)znany wymiar / redakcja naukowa Ewa Pasterniak-Kobyłecka i Małgorzata Kabat.
Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek,2022.
    SYGNATURA : 87228


Poraj-Weder, Magdalena.
Agresja w rodzinie :retrospektywna ocena roli relacji rodzinnych w formowaniu się agresji pomiędzy rodzeństwem
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,2021.
    SYGNATURA : 87205


Pospiszyl, Irena Redaktor
Polskie szkoły resocjalizacji / redakcja naukowa Irena Pospiszyl, Milena Miałkowska-Kozaryna.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,copyright © 2022.
    SYGNATURA : 87207


Rejman, Konrad.
Etyka radykalna jako emancypacja :o wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej
Wrocław :Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,2021.
    SYGNATURA : 87300


Riemann, Fritz (1902-1979).
Oblicza lęku :skąd się bierze i jak sobie z nim radzić
Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca,2020.
    SYGNATURA : 87165


Rocchetta, Carlo (1943- ).
Przytul mnie :terapia poprzez czułość
Kraków :Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanów,2022.
    SYGNATURA : 87090


Rosengren, David B.
Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym :podręcznik praktyka z ćwiczeniami
Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,© copyright 2021.
    SYGNATURA : 87269


Sawicki, Krzysztof Redaktor
Zakład Poprawczy w Białymstoku w systemie resocjalizacji z perspektywy zespołowych badań terenowych / redakcja Krzysztof Sawicki, Urszula Markowska-Manista ; słowo wstępne Paweł Niewodowski.
Białystok :Temida 2 :przy współpracy Zakładu Poprawczego w Białymstoku,2022.
    SYGNATURA : 87290


Skałbania, Barbara.
Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu :wybrane zagadnienia
Kraków :Impuls,2022.
    SYGNATURA : 87259


Skubisz, Jolanta.
Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początku XXI wieku
Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi,2022.
    SYGNATURA : 87224


Sroczyńska, Maria Agnieszka.
Sacrum a młodzież
Kraków :Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner,2021.
    SYGNATURA : 87171


Szewczak, Rafał.
Coaching zespołowy :praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i nauczycieli
Gliwice :Onepress,© 2022.
    SYGNATURA : 87157


Śliwerski, Bogusław (1954- ).
Pedagogika holistyczna :studium z perspektywy metanauk społecznych
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2020.
    SYGNATURA : 87188


Tramer, Maciej.
"Wszystko zmienne" :pięć szkiców o Władysławie Broniewskim
Katowice :Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,2021.
    SYGNATURA : 87278


Urbaniak-Zając, Danuta (1957- ).
Metodologiczna rekonstrukcja warunków tworzenia wiedzy :wybrane zagadnienia
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87265


Verduyn, Chrissie.
Depresja :terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
Warszawa :Difin,2022.
    SYGNATURA : 87264


Wagner, Marcin (1976- ).
W krainie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim
Warszawa :Varia Fundacja Wydziału Historycznego UW :Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego :Uniwersytet Warszawski :Instytut Archeologii UW. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej,2020.
    SYGNATURA : 87298


Walęcka-Matyja, Katarzyna.
Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów
Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2022.
    SYGNATURA : 87241


Watanabe, Issa (1980- ).
Migranci
Warszawa :Wydawnictwo Dwie Siostry,2022.
    SYGNATURA : 87267


Whitcomb Marsh, Wendela.
Samodzielne życie z autyzmem
Gdańsk :Harmonia Universalis,2021.
    SYGNATURA : 87270


Wierzbicki, Łukasz J. (1974- ).
Afryka Kazika
Warszawa :Bis,2022.
    SYGNATURA : 87262


Winiarek, Maciej. Redaktor
Praktyczny przewodnik po myśleniu krytycznym w edukacji / pod redakcją Macieja Winiarka.
Kielce :Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.,© copyright 2022.
    SYGNATURA : 87100


Wiśniewska, Ewa
Efektywność treningu kreatywności dzieci i młodzieży
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 87204


Wolman, Wiktor.
Godność dziecka jako kategoria antropologiczno-pedagogiczna
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,copyright © 2021.
    SYGNATURA : 87195


Xaiz, Cesarina.
Zabawa i interakcje społeczne w autyzmie :100 pomysłów na wspomaganie rozwoju intersubiektywności
Gdańsk :Harmonia Universalis,2022.
    SYGNATURA : 87223


Zasępa, Ewa. Redaktor
Niepełnosprawność intelektualna :poznawanie i wspieranie / redakcja naukowa Ewa Zasępa.
Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,2020.
    SYGNATURA : 87199