Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 

Egzamin poprawkowy z prof. dr hab. Elwirą Jolanta Kryńską z przedmiotu Historia wychowania cz.2 odbędzie się w dniu 14 lipca 2022r. (czwartek) godz. 14.30 sala B125

Czytaj dalej...

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu studiów, uprzejmie informuję, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego ogłaszam dzień 12 listopada 2021 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

 prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski Rektor UwB ogłosił dzień 2 listopada 2021r. (wtorek) dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania. W związku z powyższym w dniu 04 lutego 2022r. (piątek) zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na wtorek (podstawa prawna Regulamin Studiów
UwB oraz Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 §3 punkt. 4).

prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

 

Czytaj dalej...

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszam dzień 2 listopada 2021 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania. Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku
w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
REKTOR UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Czytaj dalej...

Szanowni Państwo,

rozkłady zajęć na semestr letni (01.10.2021-04.02.2022) w roku akademickim 2021/2022 zostały opublikowane.

Proszę o regularne sprawdzanie ze względu na możliwe zmiany i aktualizację systemu.

 

Ewa Wieremiejuk
PLANOWANIE I ORGANIZACJA
PROCESU DYDAKTYCZNEGO 

Czytaj dalej...