Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Porównawczej
Prof. dr hab. Agata Cudowska - kierownik Zakładu

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty:
Kierownik zespołu badawczego w projekcie „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”; projektodawcy: Fundacja Edukacji i Twórczości, partner: Miasto Białystok, nr umowy: POKL.07.02.01-20-272/11-00; czas trwania: 01.11.2011-31.05.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu: Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy wychowanków instytucji opieki zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych) w Białymstoku w wieku 15-19 lat, do końca maja 2014 r. poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu obejmującego wsparcie bezpośrednie i pośrednie.

Dr Agata Butarewicz-Głowacka

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Agnieszka Sobolewska-Popko

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Bożena Tołwińska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty:
Członek zespołu badawczego  pracującego pod kierunkiem dr hab. Agaty Cudowskiej prof. UwB  w projekcie „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”; projektodawcy: Fundacja Edukacji i Twórczości, partner: Miasto Białystok, nr umowy: POKL.07.02.01-20-272/11-00; czas trwania: 01.11.2011-31.05.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu: Zwiększenie szans wejścia na rynek pracy wychowanków instytucji opieki zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych) w Białymstoku w wieku 15-19 lat, poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu obejmującego wsparcie bezpośrednie i pośrednie
(zespołowe przeprowadzenie badań jakościowych i opracowanie raportu z badań).
 

Dr Marta Walewska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar