Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Pracownia Pedagogiki Inkluzyjnej

Pracowania Pedagogiki Inkluzyjnej funkcjonuje w ramach Katedry Pedagogiki Specjalnej
i Działań Twórczych. Problematyka badań pracowników oscyluje wokół podmiotowości, integracji, normalizacji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach aktywności (edukacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej).

Przedmioty realizowane przez pracowników w bieżącym roku akademickim:

 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
 • Teoretyczne i aplikacyjne podstawy edukacji włączającej
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Praca kuratora sądowego z osobami niepełnosprawnymi
 • Niepełnosprawność - wybrane aspekty społeczno-formalne
 • Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka pedagogiczna
Dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Dorota Wyrzykowska–Koda

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Małgorzata Bilewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar