Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Rozkłady zajęć / Studia stacjonarne

Studia stacjonarne - 2022/2023

Swój rozkład zajęć możesz również sprawdzić poprzez USOSweb - Mój plan zajęć
TERMINARZ ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

STUDIA MAGISTERSKIE - JEDNOLITE

Siatka zajęć na rok 2022/2023

 

semestr zimowy
1.10.2022 - 06.02.2023

semestr letni
27.02.2023 – 23.06.2023

I rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

III rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

IV rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

STUDIA LICENCJACKIE - I STOPNIA

Siatka zajęć na rok 2022/2023

 

semestr zimowy
1.10.2022 - 06.02.2023

semestr letni
27.02.2023 – 23.06.2023

I rok studiów

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

III rok studiów

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

STUDIA MAGISTERSKIE – II STOPNIA

Siatka zajęć na rok 2022/2023

 

semestr zimowy
1.10.2022 - 06.02.2023

semestr letni
27.02.2023 – 23.06.2023

I rok studiów

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika - w zakresie:
Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Resocjalizacyjna (kuratela sądowa)

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Animacja kultury z arteterapią

USOSweb

USOSweb

Ze względu na fakt, że migracja danych w systemie planowania zajęć następuje codziennie o godzinie 17:00, wszelkie zmiany w rozkładach zajęć będą widoczne dopiero po godzinie 17:00
Planista zastrzega zmianę realizacji zajęć w obrębie grup wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a także specjalności. Pełnym odzwierciedleniem realizacji zajęć są WYŁĄCZNIE rozkłady.