Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2007 r.

Tytuł częstotliwość ISSN ilość egz.
Albo Albo kwart. 1230-0802 1
Alkoholizm i Narkomania kwart. 0867-4361 1
Analecta półrocz. 1230-1159 1
Archives of Psychiatry and Psychotherapy kwart. 1509-2046 1
Art & Business 2 x w mies. 0867-3160 1
Arteon mies. 1508-3454 1
Aspekty dwumies.  1509-9202 1
Auxilium Sociale (tytuł zawieszony) kwart. 1428-3751 1
Biblioteka w Szkole mies. 0867-5600 1
Bibliotekarz mies. 0208-4333 1
Bibliotekarz Podlaski kwart. 1640-7806 1
Biuletyn CP i KZ osób z dysfunkcją wzroku kwart. b.d. 1
Charaktery mies. 1427-695X 1
Chowanna półrocz. 0137-706X 1
Czasopismo Psychologiczne półrocz. 1425-6460 1
Człowiek i Społeczeństwo kwart. 0239-3271 1
Dialogi mies. 1426-6474 1
Drama kwart. 1233-4901 1
Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508 1
Dziennik 5 x w tyg. 1895-6742 1
Edukacja kwart. 0239-6858 1
Edukacja i Dialog mies. 0866-952X 1
Edukacja Dorosłych (ATA) kwart. 1230-929X 1
Edukacja Humanistyczna półrocz. 1507-4943 1
Edukacja Ustawiczna Dorosłych kwart. 1230-9206 1
E-Mentor dwumies.  1731-6758 1
Ergonomia kwart. 0137-4990 1
Film mies. 0137-463X 1
Forbes dodatek do "Dziennika" mies. 1733-7291 1
Forum Akademickie mies. 1233-0930 1
Forum Oświatowe półrocz. 0867-0323 1
Gazeta Prawna 5 x w tyg. 1232-6712 1
Gazeta Szkolna tyg. 1508-6593 1
Gazeta Wyborcza 6 x w tyg. 0860-908X 1
Gerontologia Polska kwart. 1425-4956 1
Gestalt półrocz. 1230-1558 1
Głos Nauczycielski tyg. 0017-1263 1
Guliwer kwart. 0867-7115 1
Harvard Educational Review kwart. 0017-8055 1
Horyzonty Wychowania półrocz. 1429-186X 1
Informator Domu Handlowego Nauki niereg. 1643-6717 1
Journal of Personality and social Psychology mies. 0022-3514 1
Kino mies. 0023-1673 1
Klanza w Edukacji (od 01.01.2007 dostępna tylko wersja elektroniczna) półrocz. 82-7221-734-3 1
Korepetytor mies. 1231-4307 1
Kultura Fizyczna mies. 0137-7671 1
Kultura i Edukacja kwart. 1230-266X 1
Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172 1
Kultura Popularna kwart. 1644-8340 1
Kultura Współczesna kwart. 1230-4808 1
Kurier Poranny 6 x w tyg 0866-9511 1
Kwartalnik Pedagogiczny kwart. 0023-5938 1
Małżeństwo i Rodzina (tytuł zawieszony) kwart. 1643-7489 1
Miś dwutyg. 0137-7698 1
Muzyka kwart. 0027-5344 1
Na Temat kwart. 1507-2746 1
Nasz Uniwersytet niereg. 1427-8421 1
Nauczanie Początkowe kwart. 0239-7579 2
Nauka kwart. 1231-8515 1
Nauka i Szkolnictwo Wyższe półrocz. 1231-0298 1
Niebieska Linia dwumies. 1507-2916 1
Nowa Szkoła 10 x w roku 0029-537X 2
Nowiny Psychologiczne kwart. 0867-7980 1
Opieka, Wychowanie, Terapia kwart. 1230-0861 1
Oświata i Wychowanie mies. 1642-3348 1
Państwo i Społeczństwo kwart. 1643-8299 1
Pedagogika półrocz. 0869-561X 1
Pedagogika Pracy półrocz. 0239-7757 1
Pedagogika Społeczna kwart. 1642-672X 1
Płomyczek mies. 0137-8511 1
Podlaskie Wiadomości Gospodarcze mies. 1730-3338 1
Podlaskie Wieści Oświatowe mies. 1509-3336 1
Poezja i Dziecko kwart. 1730-6981 1
Polish Psychological Bulletin kwart. 0079-2993 1
Polish Sociological Review kwart. 1231-1413 1
Polityka tyg. 0032-3500 1
Polityka Społeczna mies. 0137-4729 1
Polskie Forum Psychologiczne półrocz. 1642-1043 1
Praca Socjalna dwumies. 0860-3480 1
Prakseologia kwart. 0079-4872 1
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej kwart. 1230-5529 1
Principia 2 x w roku 0867-5392 1
Problemy Alkoholizmu kwart. 0032-9495 1
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10 x w roku 0552-2188 2
Problemy Wczesnej Edukacji półrocz. 1734-1582 1
Przedszkole kwart. 1730-5764 1
Przegląd Biblioteczny + Bibliografia Analityczna Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej kwart. 0033-202X 1
Przegląd Historyczno-Oświatowy kwart. 0033-2178 1
Przegląd Oświatowy dwutyg. 1231-4382 1
Przegląd Psychologiczny kwart. 0048-5675 1
Przegląd Socjologiczny kwart. 0033-2356 1
Psychologia Jakości Życia półrocz. 1644-1796 1
Psychologia Rozwojowa kwart. 1231-2835 1
Psychologia Społeczna kwart. 1896-1800 1
Psychologia w Szkole kwart. 1731-836X 1
Psychologia-Etologia-Genetyka półrocz. 1508-583X 1
Psychoterapia kwart. 0239-4170 1
Revue Francaise de Psychoanalyse kwart. 0035-2942 1
Rewalidacja - czasopismo dla nauczycieli i terapeutów półrocz. 1429-3404 1
Rrom p-o Drom mies. 0867-4803 1
Ruch Filozoficzny kwart. 0035-9599 1
Ruch Pedagogiczny kwart. 0483-4992 1
Serwis Informacyjny Narkomania kwart. 1233-9318 1
Słyszę dwumies. 1429-5040 1
Społeczeństwo dla Wszystkich niereg. 1506-9877 1
Sprawy Narodowościowe półrocz. 1230-1698 1
Studia nad Rodziną półrocz. 1429-2416 1
Studia Socjologiczne kwart. 0039-3371 1
Szkoła Specjalna dwumies. 0137-818X 1
Świat Problemów mies. 1230-6592 1
Światło i Cienie (tytuł zawieszony) kwart. 1232-440X 1
Świerszczyk dwutyg. 0491-8193 1
Teatr mies. 0040-0769 1
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja kwart. 1505-8808 1
Transformacje kwart. 1230-0292 1
Twoje Dziecko mies. 0137-7256 1
Wspólne Tematy mies. 1506-3690 1
Wszystko dla Szkoły mies. 1425-6043 1
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne mies. 0860-8075 1
Wychowanie Muzyczne w Szkole dwumies. 0512-4255 1
Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785 1
Wychowanie Techniczne w Szkole dwumies. 0867-3985 1
Wychowanie w Przedszkolu mies. 0137-8082 2
Z obcej Ziemi (tytuł zawieszony) niereg. 1429-1622 1
Zagadnienia Informacji Naukowej półrocz. 0324-8194 1
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dwumies.. 1641-0874 1
Życie Szkoły 10 x w roku 0137-7310 2
Żyjmy Dłużej mies. 0514-4809 1