ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

Kierownik
mgr Kamila Hościło
tel. 85 745 7339
k.hoscilo [at] uwb.edu.pl
Czytelnia
tel. 85 745 7338
Wypożyczalnia
tel. 85 745 7342
wypozyczalnia_bwpp [at] uwb.edu.pl
Czasopisma
tel. 85 745 7344
czasopisma_bpp [at] uwb.edu.pl
Gromadzenie zbiorów
tel. 85 745 7341
Administrator lokalnej sieci komputerowej
tel./fax 85 745 7340
mlach [at] uwb.edu.pl