Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2011 r.

 
 
Czasopisma polskie
1 Albo Albo kwart. 1230-0802
2 Alkoholizm i Narkomania kwart. 0867-4361
3 Arteterapia kwart. 1899-4377
4 Biblioteka rocznik 1506-3615
5 Biblioteka Szkolne Centrum Edukacji dwumies. 1898-2565
6 Biblioteka w Szkole mies. 0867-5600
7 Bibliotekarz mies. 0208-4333
8 Biuletyn Historii Sztuki kwart. 000-6-3967
9 Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
10 Charaktery mies. 1427-695X
11 Chowanna półrocz. 0137-706X
12 Czasopismo Psychologiczne półrocz. 1425-6460
13 Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich niereg. 1230-22X
14 Człowiek i Społeczeństwo kwart. 0239-3271
15 Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo rocz. 1734-5537
16 Doradca Dyrektora Przedszkola mies. 2080-1262
17 Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
18 Dziennik Gazeta Prawna 5 x w tyg. 2080-6744
19 Edukacja-Studia,Badania,Innowacje kwart. 0239-6858
20 Edukacja Humanistyczna półrocz. 1507-4943
21 Edukacja i Dialog mies. 0866-952X
22 Edukacja Dorosłych (ATA) kwart. 1230-929X
23 Edukacja Humanistyczna półrocz. 1507-4943
24 Edukacja Ustawiczna Dorosłych kwart. 1230-9206
25 E-Mentor dwumies. 1731-6758
26 Etyka rocz. 0014-2263
27 Film mies. 0137-463X
28 Forum Akademickie mies. 1233-0930
29 Forum Oświatowe półrocz. 0867-0323
30 Gazeta Szkolna tyg. 1508-6593
31 Gazeta Wyborcza 6x w tyg. 0860-908X
32 Gerontologia Polska kwart. 1425-4956
33 Gerontologia Społeczna rocz. 1895-9296
34 Gestalt półrocz. 1230-1558
35 Głos Nauczycielski tyg. 0017-1263
36 Głos Pedagogiczny mies. 1899-6760
37 Guliwer kwart. 0867-7115
38 Horyzonty Wychowania półrocz. 1429-186X
39 Kino mies. 0023-1673
40 Komandos mies. 0867-86-69
41 Kultura Fizyczna mies. 0137-7671
42 Kultura i Edukacja kwart. 1230-266X
43 Kiultura Popularna kwart. 1644-8340
44 Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172
45 Kultura Współczesna kwart. 1230-4808
46 Kurier Poranny 6 x w tyg 0866-9511
47 Kwartalnik Pedagogiczny kwart. 0023-5938
48 Lubelski Rocznik Pedagogiczny rocz. 0137-6136
49 Nasz Uniwersytet niereg. 1427-8421
50 Nauczanie Początkowe kwart. 0239-7579
51 Nauka i Szkolnictwo Wyższe półrocz. 1231-0298
52 Neodidagmata niereg. 0077-653X
53 Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
54 Nowa Szkoła 10 x w roku 0029-537X
55 Nowiny Psychologiczne kwart. 0867-7980
56 Opieka, Wychowanie, Terapia kwart. 1230-0861
57 Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym rocz. 1506-056X
58 Państwo i Społeczeństwo kwart. 1643-8299
59 Pedagogika Kultury rocz. 1896-0197
60 Pedagogika Rodziny rocz. 1896-4516
61 Pedagogika Społeczna kwart. 1642-672X
62 Płomyczek mies. 0137-8511
63 Podlaskie Wieści Oświatowe dwumies. 1509-3336
64 Pogranicze. Studia Społeczne niereg. 1230-2392
65 Polish Sociological Review kwart. 1231-1413
66 Polityka tyg. 0032-3500
67 Polityka Społeczna mies. 0137-4729
68 Polskie Forum Psychologiczne półrocz. 1642-1043
69 Poradnik Bibliotekarza mies. 0032-4752
70 Praca Socjalna dwumies. 0860-3480
71 Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej kwart. 1230-5529
72 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 10 x w roku 0552-2188
73 Przegląd Badań Edukacyjnych półrocz. 1895-4308
74 Przegląd Biblioteczny + Bibliografia Analityczna Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej kwart. 0033-202X
75 Przegląd Historyczno-Oświatowy kwart. 0033-2178
76 Przegląd Psychologiczny kwart. 0048-5675
77 Przegląd Socjologiczny półrocz. 0033-2356
78 Psychogeriatria Polska kwart. 1732-2642
79 Psychologia Jakości Życia półrocz. 1644-1796
80 Psychologia Rozwojowa kwart. 1231-2835
81 Psychologia Społeczna kwart. 1896-1800
82 Psychologia w Szkole kwart. 1731-836X
83 Psychologia-Edukacja i Społeczeństwo kwart. 1733-232X
84 Psychoterapia kwart. 0239-4170
85 Remedium mies. 1230-7769
86 Rewalidacja - czasopismo dla nauczycieli i terapeutów półrocz. 1429-3404
87 Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN rocz. 0137-9585
88 Rocznik Statystyczny RP rocz. 1506-0632
89 Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego rocz. 1506-0632
90 Roczniki Psychologiczne rocz. 1507-7888
91 Roczniki Socjologii Rodziny rocz. 0867-2059
92 Rozprawy z Dziejów Oświaty rocz. 0080-4754
93 Ruch Filozoficzny kwart. 0035-9599
94 Ruch Pedagogiczny dwumies. 0483-4992
95 Serwis Informacyjny Narkomania kwart. 1233-9318
96 Słyszę dwumies. 1429-5040
97 Społeczeństwo dla Wszystkich kwart. 1506-9877
98 Sprawy Narodowościowe półrocz. 1230-1698
99 Studia Edukacyjne niereg. 1233-6688
100 Studia nad Rodziną półrocz. 1429-2416
101 Studia Psychologiczne niereg. 0081-685X
102 Szkoła Specjalna dwumies. 0137-818X
103 Świat Problemów mies. 1230-6592
104 Świerszczyk dwutyg. 0491-8193
105 Teatr mies. 0040-0769
106 Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja kwart. 1505-8808
107 Twoje Dziecko mies. 0137-7256
108 Twórczość mie 0041-4727
109 Twórczy Nauczyciel kwart. 1731-7592
110 Wszystko dla Szkoły mies. 1425-6043
111 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne mies. 0860-8075
112 Wychowanie Muzyczne w Szkole dwumies. 0512-4255
113 Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
114 Wychowawca mies. 1230-3720
115 Wychownie w Przedszkolu mies. 0137-8082
116 Zagadnienia Informacji Naukowej półrocz. 0324-8194
117 Życie Szkoły 10 x w roku 0137-7310
 
Czasopisma zagraniczne
1 Comparative Education kwart. 0305-0068
Comparative Education on-line  (dostęp z komputerów sieci Uniwerystetu) kwart. 1360-0486
2 Pedagogika   (jęz. rosyjski) mies. 0869-561X