Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2012 r.

Kliknięcie w numer ISSN otworzy opis czasopisma w katalogu BWPP 
 
Czasopisma polskie
Tytuł Częst. ISSN
Albo Albo kwart. 1230-0802
Alkoholizm i Narkomania kwart. 0867-4361
Arteon mies. 1508-3454
Arteterapia - Terapia Sztuką w Praktyce kwart. 1899-4377
Biblioteka rocznik 1506-3615
Biblioteka Szkolne Centrum Edukacji dwumies. 1898-2565
Biblioteka w Szkole mies. 0867-5600
Bibliotekarz mies. 0208-4333
Biuletyn Historii Sztuki kwart. 0006-3967
Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
Charaktery mies. 1427-695X
Chowanna półrocz. 0137-706X
Czasopismo Psychologiczne półrocz. 1425-6460
Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich niereg. 1230-221X
Człowiek i Społeczeństwo półrocz. 0239-3271
Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo półrocz. 1734-5537
Doradca Nauczyciela Przedszkola mies. 2083-6805
Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
Dziecko Krzywdzone kwart. 1644-6526
Dziennik Gazeta Prawna 5 x w tyg. 2080-6744
E-Mentor dwumies. 1731-6758
Edukacja i Dialog mies. 0866-952X
Edukacja Dorosłych (ATA) półrocz. 1230-929X
Edukacja Humanistyczna półrocz. 1507-4943
Edukacja Ustawiczna Dorosłych kwart. 1230-9206
Edukacja:studia, badania,innowacje kwart. 0239-6858
Film mies. 0137-463X
Forum Akademickie mies. 1233-0930
Forum Oświatowe półrocz. 0867-0323
Forum: O bezdomności bez lęku rocz. 2080-2692
Forum Pedagogiczne półrocz. 2083-6325
Gazeta Szkolna tyg. 1508-6593
Gazeta Wyborcza 6x w tyg. 0860-908X
Gerontologia Polska kwart. 1425-4956
Gerontologia Społeczna rocz. 1895-9296
Gestalt półrocz. 1230-1558
Głos Nauczycielski tyg. 0017-1263
Głos Pedagogiczny mies. 1899-6760
Guliwer kwart. 0867-7115
Horyzonty Psychologii półrocz. 2083-5248
Horyzonty Wychowania półrocz. 1429-186X
Kino mies. 0023-1673
Komandos mies. 0867-86-69
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa kwart. 1230-6142
Kultura Fizyczna mies. 0137-7671
Kultura i Edukacja kwart. 1230-266X
Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172
Kultura Popularna kwart. 1644-8340
Kultura Współczesna kwart. 1230-4808
Kurier Poranny 6 x w tyg 0866-9511
Kwartalnik Pedagogiczny kwart. 0023-5938
Logopedia rocz. 0459-6935
Lubelski Rocznik Pedagogiczny rocz. 0137-6136
Nasz Uniwersytet niereg. 1427-8421
Nauczanie Początkowe kwart. 0239-7579
Nauka i Szkolnictwo Wyższe półrocz. 1231-0298
Neodidagmata niereg. 0077-653X
Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
Nowa Szkoła mies. 0029-537X
Nowiny Psychologiczne kwart. 0867-7980
Opieka, Wychowanie, Terapia kwart. 1230-0861
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym 2012/2013 rocz. 1506-056X
Pedagogika Kultury rocz. ISBN różny dla poszczególnych roczników
Pedagogika Rodziny rocz. 1896-4516
Pedagogika Społeczna kwart. 1642-672X
Płomyczek mies. 0137-8511
Podlaskie Wieści Oświatowe dwumies. 1509-3336
Podstawy Edukacji rocz. 2081-2264
Pogranicze.Studia Społeczne niereg. 1230-2392
Polish Sociological Review kwart. 1231-1413
Polityka tyg. 0032-3500
Polityka Społeczna mies. 0137-4729
Polskie Forum Psychologiczne półrocz. 1642-1043
Poradnik Bibliotekarza mies. 0032-4752
Praca Socjalna dwumies. 0860-3480
Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej kwart. 1230-5529
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze mies. 0552-2188
Problemy Polityki Społecznej półrocz. 1640-1808
Problemy Wczesnej Edukacji półrocz. 1734-1582
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola. kwart. 2082-386X
Przegląd Badań Edukacyjnych półrocz. 1895-4308
Przegląd Biblioteczny + Bibliografia Analityczna Bibliotekoznastwa i Informacji Naukowej kwart. 0033-202X
Przegląd Historyczno-Oświatowy kwart. 0033-2178
Przegląd Psychologiczny kwart. 0048-5675
Przegląd Socjologiczny półrocz. 0033-2356
Psychogeriatria Polska kwart. 1732-2642
Psychologia Jakości Życia półrocz. 1644-1796
Psychologia Rozwojowa kwart. 1231-2835
Psychologia Społeczna kwart. 1896-1800
Psychologia w Szkole kwart. 1731-836X
Psychoterapia kwart. 0239-4170
Remedium mies. 1230-7769
Resocjalizacja Polska rocz. 2081-3767
Rewalidacja - czasopismo dla nauczycieli i terapeutów półrocz. 1429-3404
Rocznik Demograficzny rocz. 1505-6716
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych rocz. 0079-3418
Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN rocz. 0137-9585
Rocznik Statystyczny RP rocz. 1506-0632
Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego rocz. 1506-0632
Roczniki Psychologiczne półrocz. 1507-7888
Roczniki Socjologii Rodziny rocz. 0867-2059
Rozprawy z Dziejów Oświaty rocz. 0080-4754
Rrom po Drom mies 0867-4803
Ruch Filozoficzny kwart. 0035-9599
Ruch Pedagogiczny dwumies. 0483-4992
Serwis Informacyjny Narkomania kwart. 1233-9318
Sprawy Narodowościowe półrocz. 1230-1698
Studia Edukacyjne niereg. 1233-6688
Studia Kultoroznawcze niereg. ---
Studia nad Rodziną półrocz. 1429-2416
Studia Psychologiczne Kom. Nauk Psych. PAN - od 2011 r. wydawane są jedynie w wersji elektronicznej na platformie internetowej firmy Versita z opcja bezpłatnego, pełnego dostępu. kwart. 0081-685X
Studia Socjologiczne kwart. 0039-3371
Szkoła Specjalna dwumies. 0137-818X
Swiat Problemów mies 1230-6592
Świerszczyk dwutyg. 0491-8193
Teatr mies. 0040-0769
Terapia uzależnienia i współuzależnienia dwutyg. 1506-4727
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja kwart. 1505-8808
Twoje Dziecko mies. 0137-7256
Twórczość mies. 0041-4727
Wszystko dla Szkoły mies. 1425-6043
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne mies. 0860-8075
Wychowanie Muzyczne dwumies. 0512-4255
Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
Wychowawca mies. 1230-3720
Wychownie w Przedszkolu mies. 0137-8082
Zagadnienia Informacji Naukowej półrocz. 0324-8194
Życie Szkoły mies. 0137-7310
 
Czasopisma zagraniczne
Citizenship Teaching and Learning 3 x w roku 1751-1917
Comparative Education kwart. 0305-0068
Comparative Education on-line  (dostęp z komputerów sieci Uniwerystetu) kwart. 1360-0486
Pedagogika (jęz. rosyjski) mies 0869-561X