Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez BWPP w 2015 r.

Kliknięcie w numer ISSN otworzy opis czasopisma w katalogu BWPP 
 
Czasopisma polskie
Tytuł Częst. ISSN
Albo Albo kwart. 1230-0802
Alkoholizm i Narkomania kwart. 0867-4361
Arteon mies. 1508-3454
Bibliotekarz mies. 0208-4333
Biuletyn Historii Sztuki kwart. 0006-3967
Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
Charaktery mies. 1427-695X
Chowanna półrocz. 0137-706X
Czasopismo Psychologiczne półrocz. 1425-6460
Człowiek i Społeczeństwo półrocz. 0239-3271
Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo półrocz. 1734-5537
Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
Dziecko Krzywdzone Od 2014 roku kwartalnik "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest publikowany wyłącznie w wersji elektronicznej kwart. 1644-6526
E-Mentor dwumies. 1731-6758
Edukacja i Dialog mies. 0866-952X
Edukacja Dorosłych (ATA) półrocz. 1230-929X
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce kwart. 1896-2327
Edukacja Humanistyczna Tytuł dostępny w wersji elektronicznej półrocz. 1507-4943
Edukacja Ustawiczna Dorosłych kwart. 1230-9206
Edukacja:studia, badania,innowacje kwart. 0239-6858
Forum Oświatowe półrocz. 0867-0323
Forum Pedagogiczne półrocz. 2083-6325
Gestalt półrocz. 1230-1558
Głos Pedagogiczny mies. 1899-6760
Horyzonty Psychologii półrocz. 2083-5248
Horyzonty Wychowania półrocz. 1429-186X
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Społecznej kwart. 2300-391X
Kino mies. 0023-1673
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa kwart. 1230-6142
Kultura i Edukacja kwart. 1230-266X
Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172
Kultura Popularna Od 2012 roku „Kultura popularna” publikowana jest w wersji elektronicznej dostępnej na licencji CC kwart. 1644-8340
Kultura Współczesna kwart. 1230-4808
Kwartalnik Pedagogiczny kwart. 0023-5938
Logopedia rocz. 0459-6935
Lubelski Rocznik Pedagogiczny rocz. 0137-6136
Nasz Uniwersytet niereg. 1427-8421
Nauczanie Początkowe kwart. 0239-7579
Neodidagmata niereg. 0077-653X
Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
Niepełnosprawność i Rehabilitacja kwart. 1642-1981
Nowa Szkoła mies. 0029-537X
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym 2014/2015 rocz. 1506-056X
Parezja półrocz. 2353-7914
Pedagogika Społeczna kwart. 1642-672X
Podlaskie Wieści Oświatowe dwumies. 1509-3336
Pogranicze.Studia Społeczne niereg. 1230-2392
Polityka Społeczna mies. 0137-4729
Polskie Forum Psychologiczne półrocz. 1642-1043
Praca Socjalna dwumies. 0860-3480
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze mies. 0552-2188
Problemy Polityki Społecznej półrocz. 1640-1808
Problemy Wczesnej Edukacji półrocz. 1734-1582
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola. kwart. 2082-386X
Przedszkolne ABC
Wersje cyfrowe i dodatki
mies. 2449-5204
Przegląd Historyczno-Oświatowy kwart. 0033-2178
Przegląd Psychologiczny kwart. 0048-5675
Psychogeriatria Polska kwart. 1732-2642
Psychologia Rozwojowa kwart. 1231-2835
Psychologia Społeczna kwart. 1896-1800
Psychologia w Szkole kwart. 1731-836X
Psychologia Wychowawcza. Tytuł dostępny on-line, w formacie pdf. Wszystkie bieżące numery od 1-2/2012 (T.44). półrocz. 0033-2860
Psychoterapia kwart. 0239-4170
Remedium mies. 1230-7769
Resocjalizacja Polska rocz. 2081-3767
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych rocz. 0079-3418
Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN rocz. 0137-9585
Rocznik Statystyczny RP rocz. 1506-0632
Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego rocz. 1506-0632
Rocznik Tatarów Polskich rocz. 1234-9267
Roczniki Psychologiczne półrocz. 1507-7888
Roczniki Socjologii Rodziny rocz. 0867-2059
Rozprawy z Dziejów Oświaty rocz. 0080-4754
Ruch Pedagogiczny dwumies. 0483-4992
Serwis Informacyjny Narkomania kwart. 1233-9318
Społeczeństwo dla Wszystkich kwart. 1506-9877
Studia Edukacyjne niereg. 1233-6688
Studia nad Rodziną półrocz. 1429-2416
Studia Psychologiczne Kom. Nauk Psych. PAN - od 2011 r. wydawane są jedynie w wersji elektronicznej na platformie internetowej firmy Versita z opcja bezpłatnego, pełnego dostępu. kwart. 0081-685X
Studia Socialia Cracoviensia półrocz. 2080-6604
Studia Socjologiczne kwart. 0039-3371
Szkoła Specjalna dwumies. 0137-818X
Świat Problemów mies 1230-6592
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja kwart. 1505-8808
Trzeci Sektor kwart. 1733-2265
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne mies. 0860-8075
Wychowanie Muzyczne dwumies. 0512-4255
Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
Wychowawca mies. 1230-3720
Wychownie w Przedszkolu mies. 0137-8082
Życie Szkoły mies. 0137-7310
Życie Tatarskie dwumies. 1506-431X
 
Czasopisma zagraniczne
Pedagogika (jęz. rosyjski) mies 0869-561X