Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez Bibliotekę Pedagogiczną w 2021r.

Kliknięcie w numer ISSN otworzy opis czasopisma w katalogu BWPP
Tytuł Wersja
online
Częst. ISSN
Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
Człowiek i Społeczeństwo Link półrocz. 0239-3271
Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo Link kwart. 1734-5537
Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
E-Mentor Link dwumies. 1731-6758
Edukacja Dorosłych (ATA) Link półrocz. 1230-929X
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce Link kwart. 1896-2327
Edukacja Międzykulturowa Link półrocz. 2299-4106
Edukacja Ustawiczna Dorosłych Link kwart. 1230-9206
Edukacja Wczesnoszkolna
Zmiana tytułu z "Nauczanie Początkowe"
półrocz. 2299-4106
Edukacja Link kwart. 0239-6858
Głos Pedagogiczny
     W związku z ograniczeniami logistyczno-produkcyjnymi numery 116 i 117 ukazały się wyłącznie on-line
     Linki do wydań elektronicznych: nr 116 (maj 2020),   nr 117 (czerwiec 2020)
mies. 1899-6760
Horyzonty Wychowania Link kwart. 1429-186X
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa kwart. 1230-6142
Kultura i Edukacja Link kwart. 1230-266X
Kultura i Społeczeństwo kwart. 0023-5172
Kultura Współczesna Link kwart. 1230-4808
Lubelski Rocznik Pedagogiczny Link rocz. 0137-6136
Nauczanie Początkowe
Zmiana tytułu. Od 2017 r. "Edukacja Wczesnoszkolna"
kwart. 0239-7579
Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
Niepełnosprawność i Rehabilitacja Link kwart. 1642-1981
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym Link rocz. 1506-056X
Parezja Link półrocz. 2353-7914
Pedagogika Społeczna Link kwart. 1642-672X
Podlaskie Wieści Oświatowe mies. 1509-3336
Pogranicze. Studia Społeczne Link niereg. 1230-2392
Polityka Społeczna
Od 2021 roku tytuł dostępny tylko w wersji elektronicznej
Link mies. 0137-4729
Praca Socjalna dwumies. 0860-3480
Probacja Link kwart. 1689-6122
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Link mies. 0552-2188
Problemy Wczesnej Edukacji Link kwart. 1734-1582
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Czasopismo od 2018 r. ukazuje się pod tytułem "Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły"
kwart. 2082-386X
Przegląd Historyczno-Oświatowy Link kwart. 0033-2178
Przegląd Psychologiczny Link kwart. 0048-5675
Psychiatria Polska Link dwumies. 0033-2674
Psychologia Rozwojowa Link kwart. 1231-2835
Psychoterapia Link kwart. 0239-4170
Remedium mies. 1230-7769
Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN
Od 2021 roku tytuł dostępny tylko w wersji elektronicznej
Link rocz. 0137-9585
Roczniki Socjologii Rodziny Link rocz. 0867-2059
Serwis Informacyjny Uzależnienia Link kwart. 2543-8816
Społeczeństwo dla Wszystkich Link kwart. 1506-9877
Studia Edukacyjne Link kwart. 1233-6688
Studia Socjologiczne Link kwart. 0039-3371
Sybir rocz. 2544-6096
Szkoła Specjalna Link dwumies. 0137-818X
Świat Problemów mies. 1230-6592
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja
Od 2021 roku tytuł dostępny tylko w wersji elektronicznej
Link kwart. 1505-8808
Trzeci Sektor kwart. 1733-2265
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Czasopismo do 2017 r. ukazywało się pod tytułem "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły"
kwart. 2082-386X
Wychowanie Muzyczne dwumies. 0512-4255
Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
Wychowawca dwmies. 1230-3720
Wychowanie w Przedszkolu mies. 0137-8082
Życie Szkoły mies. 0137-7310