Wykaz tytułów czasopism prenumerowanych i otrzymanych w darze przez Bibliotekę Pedagogiczną w 2023r.

Kliknięcie w numer ISSN otworzy opis czasopisma w katalogu BWPP
Tytuł Wersja
online
Częst. ISSN
Bliżej Przedszkola mies 1642-8668
Człowiek i Społeczeństwo
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link półrocz. 0239-3271
Człowiek Niepełnosprawność- Społeczeństwo Link kwart. 1734-5537
Dyrektor Szkoły mies. 1230-9508
E-Mentor Link dwumies. 1731-6758
Edukacja Dorosłych (ATA) Link półrocz. 1230-929X
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
Od 2022 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1896-2327
Edukacja Międzykulturowa Link półrocz. 2299-4106
Edukacja Ustawiczna Dorosłych Link kwart. 1507-6563
Edukacja Wczesnoszkolna
Zmiana tytułu z "Nauczanie Początkowe"
półrocz. 2544-2651
Edukacja Link kwart. 0239-6858
Głos Pedagogiczny mies. 1899-6760
Horyzonty Wychowania
Od 2022 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1429-186X
Kultura i Edukacja Link kwart. 1230-266X
Kultura i Społeczeństwo
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 0023-5172
Kultura Współczesna
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1230-4808
Kwartalnik Pedagogiczny Link kwart. 0023-5938
Lubelski Rocznik Pedagogiczny
Tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link rocz. 0137-6136
Marchand: magazyn sztuka i miasto kwart.
Nauczanie Początkowe
Zmiana tytułu. Od 2017 r. "Edukacja Wczesnoszkolna"
kwart. 0239-7579
Niebieska Linia dwumies. 1507-2916
Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1642-1981
Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym Link rocz. 1506-056X
Parezja Link półrocz. 2353-7914
Pedagogika Społeczna Link kwart. 1642-672X
Podlaskie Wieści Oświatowe mies. 1509-3336
Polityka Społeczna
Od 2021 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link mies. 0137-4729
Praca Socjalna Link dwumies. 0860-3480
Probacja Link kwart. 1689-6122
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Link mies. 0552-2188
Problemy Wczesnej Edukacji Link kwart. 1734-1582
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Czasopismo od 2018 r. ukazuje się pod tytułem "Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły"
kwart. 2082-386X
Przegląd Historyczno-Oświatowy Link kwart. 0033-2178
Przegląd Psychologiczny Link kwart. 0048-5675
Psychiatria Polska
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link dwumies. 0033-2674
Psychologia Rozwojowa
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1895-6297
Psychoterapia Link kwart. 0239-4170
Remedium mies. 1230-7769
Resocjalizacja Polska
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link półrocz. 2081-3767
Rocznik Pedagogiczny Kom. Nauk Pedag. PAN
Od 2021 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link rocz. 0137-9585
Roczniki Socjologii Rodziny
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link rocz. 0867-2059
Serwis Informacyjny Uzależnienia Link kwart. 2543-8816
Społeczeństwo dla Wszystkich Link kwart. 1506-9877
Studia Edukacyjne
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1233-6688
Studia Socjologiczne
Od 2023 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 0039-3371
Sybir rocz. 2544-6096
Szkoła Specjalna Link dwumies. 0137-818X
Świat Problemów mies. 1230-6592
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja
Od 2021 roku tytuł dostępny w wersji elektronicznej
Link kwart. 1505-8808
Trzeci Sektor kwart. 1733-2265
Wczesna Edukacja
Czasopismo do 2017 r. ukazywało się pod tytułem "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły".
Od 2023 roku tytuł przestał się ukazywać, tematyka zastała włączona do tytułu "Dyrektor Szkoły"
kwart. 2544-9079
Wychowanie Muzyczne Link kwart. 0512-4255
Wychowanie na Co Dzień mies. 1230-7785
Wychowawca dwmies. 1230-3720
Wychowanie w Przedszkolu mies. 0137-8082
Życie Szkoły mies. 0137-7310