Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski Rektor UwB ogłosił dzień 2 listopada 2021r. (wtorek) dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania. W związku z powyższym w dniu 04 lutego 2022r. (piątek) zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na wtorek (podstawa prawna Regulamin Studiów
UwB oraz Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 §3 punkt. 4).

prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

powrót