Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
PRACOWNICY DZIEKANATÓW UCZESTNICZYLI W SYMPOZJUM DZIEKANATÓW UCZELNI BIAŁOSTOCKICH

W dniu 2 grudnia 2022 r. odbyło się Sympozjum Dziekanatów Uczelni Białostockich zorganizowane przez Politechnikę Białostocką. Nasz Wydział reprezentowało liczne grono pracowników administracji, a Kierownik Dziekanatu - mgr Jolanta Kotyńska - była jedną z zaproszonych prelegentek z wystąpieniem na temat wyzwań i trudności w pracy współczesnego dziekanatu. Celem tego sympozjum była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także dyskusja na temat roli dziekanatów i pracowników administracji uczelni wyższych w systemie szkolnictwa wyższego.
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że jest potrzebny wspólny namysł i działania nad współczesnymi wyzwaniami i problemami w pracy dziekanatów, poszukiwanie, testowanie i wdrażanie nowych metod i form pracy (w tym online) oraz korzystanie z doświadczeń i zasobów wiedzy gromadzonych przez jednostki na terenie całego kraju.

powrót