Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 

W listopadzie 2022 roku pracownicy naszego Wydziału (razem z reprezentantami innych jednostek UwB) doskonalili swoje kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, podczas kilkudniowej wizyty studyjnej w Dublinie. Uczestnicy odbyli kilkanaście spotkań z ekspertami w projektowaniu uniwersalnym, a także mieli możliwość obserwowania dobrych praktyk w tym zakresie w różnych instytucjach edukacyjnych (i nie tylko). Wizyta odbyła się w ramach projektu  „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), realizowanego na UwB a koordynowanego przez dr. hab. Tomasza Bajkowskiego, prof. UwB - prodziekana NoE ds. dydaktyki.

Czytaj dalej...

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
MSc Hao Lulu

Temat dysertacji:
„A Study on the  Intercultural Competence of English Majors 
in Chinese Universities”

Czytaj dalej...

Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk o Edukacji UwB wraz z Naukowym Kołem Mentoringu i Wolontariatu działającym przy Katedrze Pedagogiki Porównawczej

Zapraszają na Seminarium naukowo-badawcze pt. Wolontariat studencki jako forma samodoskonalenia. Rozwój osobisty, społeczny i zawodowy

6 grudnia 2022 w godz. 9:30–13:00

Aula im. Janusza Korczaka (Budynek C) Wydziału Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20

Czytaj dalej...

Dr Emilia Jakubowska, autorka rozprawy doktorskiej pt. Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej napisanej pod naukowym kierunkiem promotor dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotor pomocniczej dr Joanny E. Dąbrowskiej zajęła I miejsce w konkursie, na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uroczysta Gala odbyła się w Warszawie 24 listopada 2022 roku. Nagrodę laureatom wręczali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...


Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na Seminarium Naukowe pt.

„Wspomaganie dziecka w rozwoju osobowym. Konteksty pedagogiki pozytywnej”

14 listopada 2022 r.
w godz. 8.15-13.00
Wydział Nauk o Edukacji
Budynek C, sala 02 ul. Świerkowa 20, Białystok

Więcej (Program)

Czytaj dalej...

Po 16 latach pracy na Wydziale z uprawnień emerytalnych postanowił skorzystać prof. dr hab. Andrei Harbatski. Podczas wrześniowego posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Edukacji nawiązano do wkładu Profesora w życie Wydziału w ostatnich dwóch dekadach.  Poniżej znajdziecie Państwo słowa skierowane do Profesora przez Dziekana Wydziału oraz wystąpienie prof. dr hab. Andreia Harbatskiego.

Słowa skierowane do Profesora przez Dziekana Wydziału oraz wystąpienie prof. dr hab. Andreia Harbatskiego

 

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku organizuje II Studencką Akademię Profilaktyków, której głównym celem jest dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia psychicznego oraz form pomocy dzieciom, młodzieży uzależnionej/ nadużywającej środków psychoaktywnych i nowych technologii.
Pierwsze spotkanie: 24 października 2022, Wydział Nauk o Edukacji, Świerkowa 20, godz. 9.00-11.00, sala A204.
Uczestnicy po ukończonym programie będą mieli możliwość prowadzenia zajęć profilaktycznych ODPŁATNIE.

Czytaj dalej...


W dniach 11 oraz 12 października na zaproszenie Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na terenie Wydziału Nauk o Edukacji pojawiło się Mobilne Centrum Edukacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>