Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 

Studencie!
Tura generowania wniosków w systemie USOSweb rozpoczyna się 17.10.2022 r. od godziny 10.00.
Więcej informacji w linku: Harmonogram 

Czytaj dalej...

30 września 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Krajowego Forum Ekspertów w ramach projektu ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition), zorganizowane przez AFS Polska we współpracy z Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół, reprezentanci kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli i nauczyciele akademiccy, którzy dyskutowali o korzyściach, wyzwaniach i problemach związanych z uczestnictwem uczniów w mobilnościach międzynarodowych.

Czytaj dalej...

Miło nam poinformować, że dr hab. Anna Józefowicz otrzymała dwustronne stypendium Państwowe na wyjazd na staż naukowy na Węgry z programów NAWA i Tempus (Bilateral State Scholarship in Hungary) na rok akademicki 2022-2023. Pani Profesor będzie realizowała badania nt. "Lektury w edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i dzieci na przykładzie wybranych szkół podstawowych w Budapeszcie" w Katedrze Języka Obcego i Literatury na Wydziale Pedagogiki Podstawowej i Przedszkolnej (Department of Foreign Language and Literature at Faculty of Primary and Pre-School Education) Uniwersytetu Eötvös Loránd, Budapeszt. Opiekunką naukową stażu jest Profesor Eva Trentinne Benko.
Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

3 października 2022 r. uroczyście powitaliśmy Studentki i Studentów 1 roku I i II stopnia studiów stacjonarnych, którzy wybrali nasz Wydział jako miejsce ich studiowania. Dziekan Wydziału NoE - Prof. dr hab. Mirosław Sobecki - w swoim przemówieniu życzył Studentkom i Studentom, by podejmowane studia były dla nich nie tylko czasem zdobywania nowej wiedzy i umiejętności specjalistycznych, ale także rozwoju ich pasji i zainteresowań, kreowania odpowiedzialnych postaw wobec drugiego człowieka i świata, zaangażowania w sprawy lokalne i globalne oraz nawiązywania wartościowych kontaktów na całe życie. W spotkaniu wzięli udział prodziekani naszego Wydziału oraz pracownice dziekanatów studiów stacjonarnych. Studentki i Studenci złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali legitymacje studenckie.
Cieszymy się na ten wspólny rok z Wami!

Czytaj dalej...

 

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

 

 

 

Z wielkim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr szt. Marioli Wojtkiewicz

Nauczycielki akademickiej, pedagożki, artystki, reżyserki teatralnej i społeczniczki
wielce zasłużonej dla społeczności Wydziału Nauk o Edukacji i całego Uniwersytetu w Białymstoku

Była wielką miłośniczką teatru, prowadziła Studenckie Koło Teatralne „StuKoT”, z którym wystawiła liczne spektakle oparte na wybranych fragmentach polskiej dramaturgii współczesnej

Z ogromnym oddaniem poświęcała się pracy z młodzieżą akademicką,
była osobą pełną energii i inicjatyw, niezwykle życzliwą i wrażliwą na problemy innych
- taką pozostanie w naszej pamięci

 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia 

Dziekan i cała społeczność Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj dalej...

We wrześniu 2022 roku pracownicy naszego Wydziału (razem z reprezentantami innych jednostek UwB) doskonalili swoje kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Norwegii - pierwszego w Europie kraju, który przyjął zasady projektowania uniwersalnego. W trakcie tej wizyty studyjnej uczestnicy odbyli kilkanaście spotkań z ekspertami w projektowaniu uniwersalnym, a także mieli możliwość obserwowania dobrych praktyk w tym zakresie w różnych instytucjach edukacyjnych (i nie tylko). Wizyta odbyła się w ramach projektu  „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), realizowanego na UwB a koordynowanego przez dr. hab. Tomasza Bajkowskiego, prof. UwB - prodziekana NoE ds. dydaktyki.

Czytaj dalej...

Z satysfakcją informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał w ewaluacji jakości działalności naukowej kategorię naukową B+ w dyscyplinie pedagogika.

Kolegium dziekańskie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją działalnością naukową przyczynili się do tego rezultatu. To wynik naszej wspólnej pracy i zaangażowania!

 

Czytaj dalej...

W dniu 03 października 2022 odbędą się spotkania w sprawie organizacji studiów wg załączonego harmonogramu. Pozostałe zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć podanym w USOS-web.

Kierunek Godzina Sala
 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 I rok studia I stopnia
8.00 C01
 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 I rok studia I stopnia
 PRACA SOCJALNA
 I rok studia I stopnia
 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
 I WCZESNOSZKOLNA
 I rok studia jednolite 5-letnie
8.30 C01
 PEDAGOGIKA SPECJALNA 
 I rok studia jednolite 5-letnie
 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
 I rok studia II stopnia
9.00 C01
 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 I rok studia II stopnia

Obecność jest obowiązkowa.
Podczas spotkania zostaną wydane Elektroniczne Legitymacje Studenckie (ELS) i zaświadczenia o byciu studentem.
Informacja w formacie

Czytaj dalej...

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Moniki Żak-Skalimowskiej

Temat dysertacji:  

Kompetencja twórcza a kompetencja metauczenia się studentów pedagogiki

Czytaj dalej...

Z radością informujemy, że czasopismo naukowe Creativity. Theories-Research-Applications wydawane na Wydziale Nauk o Edukacji, otrzymało dofinansowanie na działalność na lata 2022 i 2023, w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych”.

Składamy serdeczne gratulacje Redakcji Czasopisma!

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>