Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 

W dn. 4 i 5 lipca 2022 r. na naszym Wydziale przebywała Pani Doktor Jaryna Yasnij - inicjatorka i koordynatorka trzech już edycji staży dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni ukraińskich, organizowanych przez Wydział Nauk o Edukacji. Pani dr Yasnij odbyła spotkania z przedstawicielkami Kolegium Dziekańskiego (dr hab. Alicją Korzeniecką-Bondar, prof. UwB i dr Martą Kowalczuk-Walędziak) oraz dr Bożeną Tołwińską i dr Beatą Kunat - wykładowczyniami w programie stażowym. Rozmowy poświęcone były głównie toczącej się wojnie na Ukrainie, problemom i potrzebom Ukraińców, szkolnictwu wyższemu na Ukrainie, pomocy studentom przebywającym w Polsce, jak i trudnościom z organizacją egzaminów z języka polskiego. Zaplanowano też organizację kolejnej edycji staży dla pracowników naukowo-dydaktycznych z Ukrainy.
 

Czytaj dalej...

Z dumą informujemy, że Profesor Marek Konopczyński otrzymał z rąk Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wojewoda przedstawił Profesora jako wybitnego opozycjonistę w PRL, działacza Solidarności i KOR-u oraz autora słynnej akcji opozycji w 1979 roku  w czasie wizyty Papieża na krakowskich Błoniach.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r., jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Gratulujemy serdecznie!

Czytaj dalej...

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk o Edukacji (na zaproszenie prof. Kamili Budrowskiej) był współorganizatorem PIASA (The Polish Institute of Arts and Sciences of America) 8th World Congress on Polish Studies pod hasłem ‘Pogranicza’. Ponad 60 naukowców z całego świata, reprezentujących między innymi historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe i prawo, obradowało na naszym Wydziale w dniach 10 - 12 czerwca 2022 r. Wykład plenarny wygłosiła dr hab. Aleksandra Hnatiuk – badaczka i tłumaczka ukraińskiej literatury pięknej, promotorka ukraińskiej kultury w Polsce i polskiej w Ukrainie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac dokumentujących 80-lecie istnienia PIASA. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Wydziału zaangażowanym w organizację tego wydarzenia: dr hab. Marzannie Morozewicz, prof. UwB, dr Marcie Kowalczuk-Walędziak, dr Dorocie Świdzińskiej, Tomaszowi Krynickiemu, Robertowi Jaroszewicz oraz Mieczysławowi Rabiczko.
 

Czytaj dalej...

Miło nam poinformować, że w dn. 23 czerwca 2022 r. na naszym Wydziale gościła Khánh Pham Thi Nguyêt z Nong Lam University (Ho Chi Minh City, Wietnam), która zaprezentowała ofertę edukacyjną Uniwersytetu w Nong Lam w zakresie kształcenia nauczycieli. Podczas spotkania z dr Martą Kowalczuk-Walędziak - prodziekan NoE ds. współpracy międzynarodowej - ustalono harmonogram wspólnych działań dydaktycznych i badawczych na rok. akad. 2022/2023.
 

Czytaj dalej...

W dniu 25.06.2022 r. studenci i wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Kłajpedzie, Uniwersytetu w Malmö oraz Latvian Christian Academy przyjechali na szkołę letnią będącą zakończeniem 3 letniego Projektu „SP YOUNG: Social Professions For Supporting Youth In A European Solidarity Context”.

Czytaj dalej...

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Chańko-Kraszewskiej

Temat dysertacji:  

Modele i uwarunkowania (re)adaptacji kobiet do warunków izolacji więziennej

Załącznik

Czytaj dalej...

Z radością informujemy, że dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB i dr Tomasz Prymak otrzymali dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach „programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta wyjazdowa 2022-2023” na realizację wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Patras w Grecji (Department of Educational Sciences and Early Childhood Education). Celem wizyty jest rozpoznanie doświadczeń opiekunów i studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III dotyczących mocnych i słabych stron praktyk studenckich.
Gratulujemy i życzymy owocnych rezultatów z tej współpracy!

Czytaj dalej...

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 31 maja 2022 r. zorganizowali Seminarium  Naukowo-Dydaktyczne nt. Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela przedszkola  i edukacji wczesnoszkolnej – konteksty teoretyczne i praktyczne.

W ramach seminarium miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Społeczną Szkołą Podstawową Polskiego Towarzystwa Oświatowego nr 4 w Białymstoku reprezentowaną przez Dyrektor Ewę Teresę Obuchowską a Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego.

Czytaj dalej...

Mobilność międzynarodowa uczniów szkół średnich, funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium UwB oraz oferta Wydziału Nauk o Edukacji skierowana do uczniów i nauczycieli – to tematy Forum Dyrektorów Szkół UwB, które odbyło się we wtorek, 7 czerwca 2022 r., tym razem na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. To tu spotkali się dyrektorzy szkół średnich m.in. z Białegostoku, Suwałk, Czyżewa, Sokółki i Czartajewa, którzy mieli możliwość uzyskania wielu praktycznych informacji odnośnie warunków i zasad związanych z uznawalnością efektów uczenia się uczniów osiągniętych w okresach nauki za granicą.

Czytaj dalej...

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuję, że na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszam dzień 17 czerwca 2022 roku dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.
Wydziału Ekonomiczno-lnformatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>