Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Pracownia Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej

Kontakt:(85) 745 72 79
e-mail: zaig@uwb.edu.pl

Pracownicy

Zakład Andragogiki i Gerontologii powstał w roku 2006. W latach 2006 – 2009 jego kierownikiem była dr hab. Małgorzata Halicka. Od roku 2009 pracami zespołu kieruje dr hab. Jerzy Halicki. Działalność naukowo – badawcza i dydaktyczna Zakładu koncentruje się na zagadnieniach dotyczących uczenia się i nauczania ludzi dorosłych i starych oraz na problemach związanych ze starzeniem się i starością człowieka. Pod opieką naukową pracowników Zakładu funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów.

Od roku akademickiego 2019/2020 funkcjonuje jako Pracownia Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej. W Pracowni realizowane są następujące przedmioty:

 • andragogika 
 • człowiek starszy i jego wspomaganie 
 • gerontologia
 • metodyka pracy socjalnej
 • ochrona własności intelektualnej 
 • organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych
 • podstawowe problemy społeczne 
 • podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej
 • podstawy socjologii 
 • podstawy socjologii dewiacji
 • poradnictwo zawodowe 
 • praca socjalna w środowisku zamieszkania
 • seminarium licencjackie 
 • seminarium magisterskie 
 • socjologia ogólna
 • wybrane problemy interwencji kryzysowej

Naturalną konsekwencją zainteresowań naukowych członków Zakładu jest ich aktywność w obszarze publikacji, organizacji konferencji naukowych oraz realizacji projektów badawczych (zarówno ministerialnych jak również o zasięgu europejskim).  

 Organizowane konferencje naukowe: 

 • ,,Sens i bezsens starości” pt. ,,Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne”, Białowieża, 23-25 maja 2018 r.
 • ,,W trosce o człowieka”, Białystok, 3-8 kwietnia 2017 r.
 • Ogólnopolskie Seminarium Naukowe poświęcone pamięci O. Profesora Leona Dyczewskiego, Białystok, 29-30 maja 2016 r.
 • ,,Sens i bezsens starości” pt. ,,Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej”, Supraśl,14-16 maja 2015 r.
 • ,,Przemoc wobec osób starszych”, Białystok, 26 października 2012 r. 
 • ,,Bezpieczeństwo ludzi dorosłych i starszych”, Olecko, 10-13 września 2009 r. 
 • ,,Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych”, Białystok, 12-13 października 2007 r. 
 • ,Zostawić ślad na ziemi”, Białystok 22-23 września 2006 r. 
 • ,,Zjawisko przemocy w środowisku życiowym człowieka starego”, Białystok, 15 grudnia 2006 r.

 Projekty naukowo-badawcze i dydaktyczne realizowane z udziałem pracowników Zakładu:

 • 2014–2016 - międzynarodowy projekt badawczy SNaP – Special Needs and Protection Orders (just/2013/dap/ag/5713), program daphne iii finansowany przez Komisję Europejską
 • lata 2011 - 2013 - ZOOM – Gesellschaft für Prospektive Entwicklung. Koordynator: dr Barbara Nägele. Projekt badawczy pt. Mind the Gap! – Improving Intervention in Intimate Partner Violence against Older Women (just/2010/dap3/ag/1226), program daphne iii finansowany przez Komisję Europejską
 • lata 2009 – 2010 - Deutsche Hochschule der Polizei (Münster). Koordynator: prof. dr hab. Thomas Görgen Projekt badawczy pt. Intimate Partner Violence against older Women nr JLS/DAP/2007-1 w ramach To Prevent and Combat Violence Against Children, Young People and Women and to Protect Victims and Groups at Risk, w ramach DAPHNE III finansowany przez Komisję Europejską 
 • lata 2007 – 2009 - Przemoc wobec ludzi starych w Polsce. Na przykładzie badań środowiskowych na Podlasiu. Projekt badawczy własny nr N 116 032 31/3950 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • lata 2007 - 2009 - Berufsforderungsinstitut   Steiermark, Graz, Austria. Koordynator: dr Kathrin Karloff. Projekt dydaktyczny pt. European Quality Standards for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and IT-based Settings IANUS  nr. LLP - Grundtvig IANUS 134057-LLP-1-2007-1-AT-GRUNDTVIG-GMP.

Elementy dydaktyki dorosłych 

Erik Ericson

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Krzysztof Czykier
Dr Krzysztof Czykier

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Joanna Gregorczuk

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar