Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej / Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych

Pracownicy:

Zakład  Diagnoz Środowisk Wychowawczych funkcjonuje w ramach Katedry Edukacji Międzykulturowej. W ramach działalności naukowej w zakładzie prowadzone są badania z zakresu diagnozy rodziny, diagnozy instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,  diagnozy środowiska lokalnego oraz z zakresu pracy profilaktyczno-metodycznej, terapeutycznej.

Dr hab. Tomasz Bajkowski
Dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB
- kierownik zakładu
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty i projekty badawcze:

 • Projekt badawczy (Grand KBN) Nr NN106210738: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych; umowa nr 2107/B/H03/2010/38, (czas realizacji: 07.05.2010. - 06.05.2013.);
 • Projekt: Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (czas realizacji: 2011. – 2015.);
 • Projekt nr WND-POKL.08.01.01-20-108/11: Profesjonalizacja podlaskich psychoterapeutów. Pakiet szkoleń standaryzowanych i podstawowych. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-20-108/11-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (czas realizacji: 2012. – 2013.);
 • Projekt nr POKL 04.01.02-00-011/2009: Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (czas realizacji: 1.10.2009. – 31.03.2013.);
 • Projekt: Innowacje 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia, (czas realizacji: 2012 r. – 2016.).
Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty (zrealizowane):
Projekt badawczy Unii Europejskiej IANUS LLP - Grundtvig IANUS 134057-LLP-1-2007-1-AT-GRUNDTVIG-GMP pt. ,,European Quality Standards for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and IT-based Settings,
Projekt Unii Europejskiej  Learning Hospitals Project 2008-1-AT1-GRU06-000441
Grant KBN „ Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych”

Złożone wnioski:
Young people active in Europe, Erasmus + Programme, Jean Monnet Activities: Jean Monnet Modules, 575136-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-Module, luty 2016, koordynator projektu (oceniony pozytywnie, niefinansowany)
Post-traumatic Integration – Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees; Erasmus+;Subprogramme: KA2 Strategic partnerships, vocational education, Lider projektu (instytucja aplikująca): INTEGRA Institute for  Development of Human Potentials, Slovenia, partner w projekcie, koordynator zespołu polskiego, luty 2016 (oceniony pozytywnie niefinasowany)
NCN OPUS 14 – złożony wniosek 15 grudzień 2017- Strategie przystosowania się młodzieży do zmieniających się warunków społeczno-kulturowych (w trakcie recenzji)

Dr Joanna Sacharczuk
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

mgr Agnieszka Sołbut
mgr Agnieszka Sołbut

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty:

 • Projekt w ramach Badań Młodych Pedagogów. Tytuł :Rodzina z problemem alkoholowym - wsparcie systemowe./2013/
 • Projekt –„Szkoła Współpracy” /udział partnerski w projekcie z ramienia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku./2013,2014,2015/
 • Projekt Multi- Stok. –kontynuacja projektu „Przygody Innego”, współpraca w zakresie tworzenia bajki i scenariuszy zajęć /2014/2015/
 • Projekt finansowany z Urzędu Marszałkowskiego nt Zabawy z legendą i baśnią regionu Podlasia”; warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci ze świetlic przy DDPS w Białymstoku, I edycja, prowadzące: dr Anna Józefowicz, mgr Agnieszka Sołbut / 2016/
 • Projekt finansowany z Urzędu Marszałkowskiego nt Zabawy z legendą i baśnią regionu Podlasia" -warsztaty edukacyjne dla dzieci, II edycja , prowadzące: dr Anna Józefowicz, mgr Agnieszka Sołbut /2017/
 • Projekt „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”, Partnerzy- Stowarzyszenie "Schola Humana", Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Interdyscyplinarna Komisja Naukowa ds. Przemocy i Dyskryminacji, Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Wydział Prawa UwB /2017/
Mgr Michalina Stankiewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar