Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Studiów Społecznych i Edukacyjnych / Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

Kontakt: (85) 745 72 83

Pracownicy

Historia Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych
Zakład został powołany w 1997 roku, Kierowanie Zakładem powierzono dr hab. Włodzimierzowi Prokopiukowi, prof. UwB, który pełnił tę funkcję przez szereg lat. Dr hab. Włodzimierz Prokopiuk pracując w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych był wykładowcą Pedagogiki ogólnej i Współczesnych kierunków
w pedagogice. Był promotorem licznych prac naukowych (licencjackich, magisterskich
i doktorskich), w tym promotorem czterech rozpraw doktorskich pracowników zatrudnionych obecnie w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych: Alicji Korzenieckiej – Bondar, Marty Kowalczuk – Walędziak, Katarzyny Szorc, Beaty Kunat.
Z inicjatywy dr hab. Włodzimierza Prokopiuka w Zakładzie organizowano (i organizuje się) wiele spotkań seminaryjnych teoretyczno – metodologicznych prowadzonych przez wybitnych profesorów nauk humanistycznych (pedagogicznych) z kraju i zagranicy. Pracownicy Zakładu angażują się w wiele przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych na rzecz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Podejmowana jest także współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.
 

Zainteresowania naukowe


Przedmioty realizowane przez pracowników Zakładu:
•    na kierunku pedagogika:

Podstawy pedagogiki,
Pedagogika ogólna
Metodologia badań społecznych
Metody badań pedagogicznych
•    na kierunku praca socjalna:
Podstawy pedagogiki
Metodologia badań społecznych
•    na kierunku polityka społeczna:
Metody i techniki badań społecznych
Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB

 

Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar
kierownik

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Anna Krajewska
 

Dr hab. Anna Krajewska

 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Marta Kowalczuk – Walędziak

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 Dr Beata Kunat

 Dr Beata Kunat

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Tomasz Prymak
Dr Katarzyna Szorc

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar