Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej

Kontakt: (85) 745 72 79

Pracownicy

Badania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Zakładu skupiają się wokół zagadnień powiązanych z takimi dyscyplinami naukowymi jak: socjologia, gerontologia społeczna, pedagogika społeczna i praca socjalna. Przedmiotem szczególnej uwagi są kwestie funkcjonowania osób starych w społeczeństwie, w tym zagadnienie starzenia się społeczeństwa polskiego i konsekwencji z tego wynikających dla seniorów i całej populacji. Przedmiotem zainteresowania jest również sytuacja życiowa osób starszych, w tym jakości życia i satysfakcji życiowej. W ostatnich latach problem przemocy wobec seniorów był najważniejszym przedmiotem poszukiwań badawczych. W tym obszarze pracownicy Zakładu realizowali kilka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Inne tematy, które także stanowią płaszczyzny dociekań badawczych to: procesy wychowawcze w formalnych i nieformalnych instytucjach wychowawczych i socjalizacyjnych, świadomość wychowawcza polskich rodzin, socjologia migracji ze szczególnym uwzględnieniem migracji Polaków, procesy adaptacji społecznej, cielesność osób starszych we współczesnym społeczeństwie, sytuacja życiowa rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i chorym oraz organizacja systemu pomocy społecznej i jego skuteczność. W Zakładzie prowadzone jest przez dr hab. Małgorzatę Halicką, prof. UwB, seminarium doktoranckie z zakresu gerontologii społecznej.

Realizowane przedmioty

Administracyjne aspekty pracy socjalnej
Aksjologia pracy socjalnej
Aspekty pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo
Asystentura rodziny
Demografia społeczna
Dialog motywujący w pracy socjalnej
Gerontologia
Metodyka pracy socjalnej
Metodyka projektu socjalnego
Organizacja, monitorowanie, ewaluacja projektów socjalnych
Podstawy mediacji w pracy socjalnej
Podstawy socjologii dewiacji
Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej
Praca socjalna w perspektywie europejskiej
Praca socjalna w środowisku zamieszkania
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne
Sociology of migration
Socjologia dewiacji
Socjologia ogólna
Socjologia pracy socjalnej
Socjologia rodziny
Socjologia wychowania
Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
The elderly and ageing society
Warsztaty pracy z rodziną
Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby
Wyzwania w pracy socjalnej

Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Joanna Szymanowska
Dr Joanna Borowik

Dr Joanna Borowik

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Agnieszka Filipek

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Natalia Głódź

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar