Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Historii i Teorii Wychowania / Zakład Historii Wychowania

Kontakt: (85) 745 72 78

http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Pracownicy

Przedmioty nauczania

 • Dzieje wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
 • Etyka w pracy pracownika socjalnego
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Filozoficzne podstawy wychowania
 • Historia instytucji resocjalizacyjnych
 • Historia pedagogiki specjalnej
 • Historia pracy socjalnej
 • Historia wychowania
 • Kierunki wychowania w pedagogice XX i XXI wieku
 • Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Współczesne nurty teoretyczne w pedagogice

Badania naukowe

- Szkolnictwo na ziemiach Polski północno-wschodniej w okresie zaborów.
- Kierunki wychowania i rozwój szkolnictwa w II Rzeczypospolitej.
- Działalność oświatowa.
- Losy dzieci i martyrologia nauczycielstwa polskiego w czasie II wojny światowej.
- Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce Ludowej.
- Indoktrynacja młodzieży w Polsce w latach 1945-1956.
- Zagrożenia płynące ze współczesnych trendów edukacyjnych.
- Krytyczna ocena w nowej reformie treści nauczania.
- Pedagogika personalistyczna, jej geneza i perspektywy.
- Aktywność społeczno-oświatowa Polskiego Białego Krzyża.
- Szkolnictwo prywatne na terenie województwa bialostockiego w okresie III Rzeczypostoplitej.
- Edukacja Tatarów polskich.
- Historia kształcenia katechetycznego w archidiecezji białostockiej.
- Historia Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
- Współczesne zastosowanie systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko.

Wybrane publikacje pracowników Katedy

         
       
       
Prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska - kierownik

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

dr hab. Urszula Wróblewska, prof. UwB

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

dr Joanna Dąbrowska

dr Joanna Dąbrowska
 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY, STAŻE, STYPENDIA

1999 – Francja, Paryż; stypendium przyznane przez Komisję Stypendialną im. Stanisława Lama przy Towarzystwie Historyczno-Literackim w Paryżu; staż naukowy za granicą – kwerenda w Bibliotheque Nationale de France i Bibliotece Polskiej w Paryżu

2000 – Rosja, Sankt Petersburg; staż naukowy za granicą – badania archiwalne w Centralnym Rosyjskim Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu

2011 – Warszawa, Łódź; staż naukowy w kraju –  badania archiwalne w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego i w archiwum Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami współfinansowanego przez Unię Europejską

2017-2019 – Białoruś, Brześć, Grodno, Pińsk; staż naukowo-badawczy za granicą. Realizacja autorskiego projektu: Działalność oświatowo-pedagogiczna Ryszarda Wroczyńskiego na Kresach Wschodnich w latach 1936-1941 – Brześć, Grodno, Pińsk

2018 – Białoruś, Brześć, Grodno; stypendium ministerialne w ramach międzynarodowej mobilności naukowców NAWA

dr Łukasz Kalisz

 

Dr Łukasz Kalisz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
Kierownik projektu: „Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - PRELUDIUM 3, DEC-2012/05/N/HS6/04037, okres realizacji 29.01.2013 -28.01.2016

dr Agnieszka Suplicka

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar