Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej / Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kontakt: (85) 745 74 02
pip.zpw@uwb.edu.pl

Pracownicy


Zainteresowania naukowe: 

W ostatnich latach pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej realizują wspólny projekt badawczy: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży – poziomu, rozwój, uwarunkowania.

Badania prowadzone przez pracowników skoncentrowane są wokół ośmiu kompetencji kluczowych dziecka w średnim i późnym dzieciństwie oraz pedagogicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju tych kompetencji. Badania nasze osadzone są nie tylko w pedagogice, ale także w psychologii rozwoju dziecka. Na podstawie diagnozy poziomu i uwarunkowań rozwoju kluczowych kompetencji dziecka, które Unia Europejska uznała za podstawowy warunek jego dobrego funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego -  poszukujemy adekwatnych strategii wspierania rozwoju tych kompetencji w warunkach edukacji zinstytucjonalizowanej.

Cykliczne konferencje naukowe:

Białystok 2002 – Temat: Rodzice-Dziecko – Nauczyciel. Konteksty rozwoju i edukacji

Augustów 2005 – Temat: Dziecko-sukcesy i porażki

Supraśl 2008 – Temat: Edukacja dziecka- mity i fakty

Białystok 2014 – Temat: Kompetencje kluczowe człowieka w społeczeństwie wiedzy

Białystok 2019 – Temat: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym (Organizatorzy: Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zakład Pedagogiki Inkluzyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „INNOVATIONE” w Białymstoku) 

Konferencje naukowo-dydaktyczne:

Konferencja naukowo-metodyczna dla dyrektorów i nauczycieli przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej na temat Programowanie w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, 08 grudnia 2017 (przy współpracy z MODM Białystok).

Szkolenie dla studentów III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na temat Programowanie w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej, 08, 09 grudnia 2017.

Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna dla pracowników uczelni wyższych, studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz członków Polskiego Komitetu OMEP na temat Rola dorosłych w rozwijaniu zainteresowań i pasji dzieci, 29 września 2018 (przy współpracy z World Organisation for Early Childhood Education [OMEP Polska]).

Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na temat: Europejskie partnerstwo edukacyjne w białostockich przedszkolach i szkołach, 19 października 2018 (przy współpracy z MODM Białystok).

Seminaria:

Białystok 2017 - Seminarium „Przedszkola leśne - teoria i praktyka” zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundację Trzy Czte Ry! prowadzącą przedszkole „Puszczyk” w Białymstoku (pod honorowym patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku).

Białystok 2017 - I Międzywydziałowe Seminarium pn. Dziecko (literatura - sztuka - wychowanie) zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych (Wydział Filologiczny), Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem UwB.

Białystok 2019 - Seminarium naukowe „Dzieciństwo – jak naprawdę je rozumiemy? Codzienne życie dzieci punktem wyjścia do własnych poszukiwań teoretyczno-badawczych i praktycznych” zorganizowane przez Katedrę Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Białystok 2022 - Seminarium naukowo-metodyczne "Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej - konteksty teoretyczne i praktyczne".

Białystok 2022 - Seminarium naukowe „Wspomaganie dziecka w rozwoju osobowym. Konteksty pedagogiki pozytywnej”

Publikacje zwarte pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - plik pdf

Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, prof. UwB

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB

 
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty:

Projekt badawczy (Grant KBN) - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – umowa nr N106 4557 33: „Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich” (czas realizacji: 3.10.2007 – 3.10.2009) (kierownik projektu).

Projekt badawczy (Grant PRELUDIUM 8) - Narodowe Centrum Nauki – „Wychowanie obywatelskie w klasach I-III szkoły podstawowej" (15.12.2014, oceniony pozytywnie, niefinansowany) (opiekun).

Projekt badawczy (Grant PRELUDIUM 10) - Narodowe Centrum Nauki – „Wychowanie obywatelskie w edukacji wczesnoszkolnej" (15.12.2015, oceniony pozytywnie, niefinansowany) (opiekun).
Dr Małgorzata Bilewicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Barbara Dudel
Dr Emilia Jakubowska

Granty:

  • Zadanie badawcze - Uzyskane środki na finansowanie badań Młodych Naukowców w 2013 roku „Wychowanie obywatelskie w klasach I-III szkół podstawowych w Białymstoku”.
  • Zadanie badawcze - Uzyskane środki na finansowanie badań Młodych Naukowców w 2014 roku „Wychowanie obywatelskie w młodszym wieku szkolnym w procesie edukacji szkolnej”.
  • Projekt badawczy (Grant PRELUDIUM 8) - Narodowe Centrum Nauki – „Wychowanie obywatelskie w klasach I-III szkoły podstawowej” (15.12.2014, oceniony pozytywnie, niefinansowany) (kierownik projektu).
  • Projekt badawczy (Grant PRELUDIUM 10) - Narodowe Centrum Nauki – „Wychowanie obywatelskie w edukacji wczesnoszkolnej” (15.12.2015, oceniony pozytywnie, niefinansowany) (kierownik projektu).
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Katarzyna Nadachewicz

e-mail: ka_nad@wp.pl

Granty

  • Grant Funduszy EOG 2014-2021 – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, projekt „W dziką stronę” (lipiec 2014, czerwiec 2016), realizator.
  • Program „PROJEKTOR” – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – wolontariat studencki; w ramach programu realizacja dwóch projektów: „Mikołajkowo-kosmetyczne DIY – Projekt miejski I”, „Ukazanie podstawowych pojęć giełdowych – gra ekonomiczna” (2018-2019); ekspert zewnętrzny – opiekun realizacji.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, „TAK dla edukacji - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”, realizator.

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska
MGR Magdalena Bartoszewicz

Międzynarodowe webinarium The Arts in the Classroom: Exposure, Connection and Integration wygłoszone przez Assoc. Prof. Alex Novak Foster z Uniwersytetu Quinnipiac, Stany Zjednoczone (19.03.2021) - uczestnictwo i pomoc w organizacji.
 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Agnieszka Dominika Laskowska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Marta Makarewicz

Mgr Marta Makarewicz

 

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Sandra Kadłubowska

Mgr Sandra Kadłubowska

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Adam Naruszewicz

Mgr Adam Naruszewicz

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Monika Żak-Skalimowska

Mgr Monika Żak-Skalimowska

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar