Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Zakład Twórczej Resocjalizacji

Kontakt: (85) 745 75 43

Zakład Twórczej Resocjalizacji funkcjonuje w strukturze Katedry Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników  koncentrują się na opracowanej przez kierownika jednostki koncepcji Twórczej Resocjalizacji a także na zagadnieniach nieprzystosowania społecznego, profilaktyki społecznej, resocjalizacji (instytucjonalnej, w środowisku otwartym) readaptacji i reintegracji . Działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna jest realizowana w ścisłej współpracy z licznymi instytucjami oraz ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. Od kilku lat pracownicy Zakładu organizują cykliczną konferencję naukową pod hasłem: „Forum Resocjalizacji".  Szczególną formą zaangażowania jest wspieranie działalności studenckiego Naukowego Koła Resocjalizacji. 

Pracownicy

Przedmioty nauczania:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • readaptacja społeczna
 • profilaktyka społeczna
 • diagnoza w resocjalizacji
 • metodyka wychowania resocjalizującego
 • podstawy probacji i penitencjarystyki
 • subkultury młodzieżowe
 • patologie społeczne
 • kryminologia
 • resocjalizacja instytucjonalna
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy resocjalizacyjnej
 • warsztaty pracy w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
 • programy profilaktyczno-resocjalizacyjne
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - kierownik Zakładu

  

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr hab. Krzysztof Sawicki

Dr hab. Krzysztof Sawicki, prof. UwB

Członek Academic Council on the United Nations System (ACUNS), Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN, Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Wojewodzie Podlaskim. Pomysłodawca Forum Resocjalizacji. Zaangażowany w projekty międzynarodowe realizowane we współpracy z Malmö Universitet (Szwecja), Windesheim w Zwolle i Almere (Holandia), Katholieke Hogeschool w Leuven (Belgia), Klaipedos Universitetas (Litwa), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa). 

Koordynowane projekty:

 • Special Program International Capacity Building Youth Work" , no ERA/IP/11/3 (koordynacja w roku 2013)
 • Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych (2017)
 • Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context (projekt Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA203-065091 realizacja w talach 2019-2022)
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Dr Mariusz Dobijański

dr. Mariusz Dobijański, Assistan Professor at Departmen of Creative Rehabilitation, Faculty of Education, University of Bialystok, Poland

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

dr Anna Chańko-Kraszewska

Psycholog, psychotraumatolog, pedagog, socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, trener umiejętności społecznych, trener dramy, nauczyciel techniki, plastyki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, licznych szkoleń i kursów z zakresu terapii, pracy z rodziną, rozwoju osobistego.

Od kilkunastu lat pracuje również jako pedagog szkolny, prowadzi kursy i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, profilaktyki społecznej, zaburzeń psychicznych, uzależnień. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami w Ośrodku Psychoterapii Dzieci, Młodzieży, Par i Dorosłych „PoMocni”.

Od 2010 roku jest opiekunem Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji „Tabula rasa”- angażuje studentów w działalność naukową oraz zachęca do realizacji licznych przedsięwzięć profilaktycznych, resocjalizacyjnych (przedstawienia, warsztaty itd.). 

Stypendystka Santander Universidades, prowadzi swoje  badania naukowe w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarystyki i psychologii klinicznej.

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Piotr Chlebowski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

mgr Aleksandra Joanna Lewandowska

Absolwentka kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Division of Biopsychosocial Criminology Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologicznego. Aktywnie zaangażowana w działalność Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Naukowo interesuje się neuroterapią i neuropsychologią. Ukończyła 3-stopniowy kurs EEG Biofeedback w Podlaskim Centrum Neurofizjologii Neuromaster. Dodatkowo, studiuje psychologię o spec. neurokognitywistyka na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów kryminologicznych uczestniczyła w programie Exchange Graduate School Program in Criminology and Criminal Justice na Northeastern University w Bostonie.
Organizuje serię spotkań neurokryminologicznych ze specjalistami pt. „The Nature of Criminal Behavior”, której Gospodarzem jest Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar