Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia podyplomowe
Zjazdy odbywają się w tylko w soboty i niedziele.

Studia Podyplomowe - terminarz zjazdów 2022/2023

 Rekrutacja na studia podyplomowe
1 czerwca– 27 października 2022

 

KROK 1   
Wybierz interesujący kierunek studiów - Oferta studiów podyplomowych 2022/2023

KROK 2    
Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
https://irk-sp.uwb.edu.pl/

W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:
a) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL)
b) wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia
c) dokonuje wyboru kierunku studiów
 

UWAGA!!!! NIE MA OPŁATY REKRUTACYJNEJ
KROK 3 
Po zarejestrowaniu się w systemie IRK należy złożyć komplet dokumentów w Dziekanacie Studiów Podyplomowych - pokój A17 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00)
a) podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe (formularz wydrukowany osobistego konta z systemu IRK),
b) ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
c) dowód osobisty (do wglądu),
d) dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie
 
Zasady kwalifikacji
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje z pedagogiki specjalnej, którzy chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Studia są przewidziane również dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, co wiąże się z realizacją dodatkowych 60 godzin zająć dydaktycznych i odbyciem 60 godzin praktyki zawodowej.
 
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje z pedagogiki specjalnej, którzy chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Studia są przewidziane również dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, co wiąże się z realizacją dodatkowych 60 godzin zająć dydaktycznych i odbyciem 60 godzin praktyki zawodowej.
 
Terapia Pedagogiczna
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 
Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Studia adresowane do osób, które ukończyły co najmniej studia I stopnia i uzyskały na nich efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadającą wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów zawodowych w technikach, szkołach policealnych, zasadniczych szkołach zawodowych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 
Przygotowanie Pedagogiczne
Studia adresowane do osób, które ukończyły studia I i II stopnia na tym samym kierunku studiów lub jednolite studia magisterskie i uzyskały na nich efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub treściom prowadzonych zajęć.


Kontakt w sprawie rekrutacji  
Dziekanat Studiów Podyplomowych - pokój A17
mgr Monika Łukaszuk
tel.: (85) 745 75 22, e-mail: m.lukaszuk@uwb.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
Dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB