Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Szkoła Doktorska Nauk Społecznych / Dyscyplina: pedagogika
Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej
2019/2020 Szkoły doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:
- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;
- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;
- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
 
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
 
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbywa się w formie konkursu.
 
Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl