Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia niestacjonarne / Pedagogika resocjalizacyjna (II stopnia)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Pedagogika resocjalizacyjna, studia drugiego stopnia

Zasady kwalifikacji:

Dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

I. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:
  1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 
2.
Średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
  3. Preferowany kierunek studiów – pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
II. Zasady rekrutacji
 
1.
O zakwalifikowaniu na studia drugiego stopnia decyduje pozycja na liście rankingowej sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i średniej ocen ze studiów.
  2. Kandydatom, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż pedagogika, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65.
III. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.
IV Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0.
V. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów).Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Nauk o Edukacji – https://irk.uwb.edu.pl 

  
Harmonogram rekrutacji:

01.06-16.09.2022 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.09.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

19.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

20-21.09.2022 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

22.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

23.09.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

26.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

 
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 
  • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
  • ksero dyplomu (ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), wraz z suplementem do dyplomu (oryginał do wglądu).

 

Terminy wpłat

I rok

Terminy wpłat

II rok

20.10.2022

1175

20.10.2023

1175

10.12.2022

1175

10.12.2023

1175

10.03.2023

1175

10.03.2024

1175

10.05.2023

1175

10.05.2024

1175

 

4.700

 

4.700

 

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.9.1 (parter):
telefon: 85 745 73 97   e-mail: noe.rekrutacja@uwb.edu.pl