Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia niestacjonarne / Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie)
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski i język obcy
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego i z języka polskiego. W przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym/egzaminie dojrzałości  kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 19.09.2022 (poniedziałek) godz. 10.00-11.00
VI.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 

Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydziału Nauk o Edukacji – 
 
  
Harmonogram rekrutacji

01.06-16.09.2022 r.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.09.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

19.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

20-21.09.2022 r. 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

22.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

23.09.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziału Nauk o Edukacji.

26.09.2022 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w systemie IRK (na osobistych kontach rejestracyjnych).

 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Wiedzy Katolickiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.
Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.
 
Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu zgodnie z wzorem określonym odrębnymi przepisami.
 
Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.
 
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).

Terminy wpłat

I rok

Terminy wpłat

II rok

Terminy wpłat

III rok

20.10.2022

1125

20.10.2023

1175

20.10.2024

1200

10.12.2022

1125

10.12.2023

1175

10.12.2024

1200

10.03.2023

1125

10.03.2024

1175

10.03.2025

1200

10.05.2023

1125

10.05.2024

1175

10.05.2025

1200

 

    4.500

 

4.700

 

4.800

 

Terminy wpłat

IV rok

Terminy wpłat

V rok

20.10.2025

1200

20.10.2026

1200

10.12.2025

1200

10.12.2026

1200

10.03.2026

1200

10.03.2027

1200

10.05.2026

1200

10.05.2027

1200

 

4.800

 

4.800

Kontakt w sprawie rekrutacji - dziekanat A.9.1 (parter):
telefon: 85 745 73 97   e-mail: noe.rekrutacja@uwb.edu.pl