Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Stypendia / Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

 

W sprawie wniosku o stypendium dla osób z niepełnosprawnością proszę kontaktować się telefonicznie z Sekcją ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami UwB, numer telefonu: 85 745 78 89.