Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Studenci / Studia podyplomowe / Oferta studiów
OFERTA BEZPŁATNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
program plan studiów

Osoba do kontaku

mgr Anna Marta Dziejma
Wydział Nauk o Edukacji
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20
pokój A 16
a.dziejma@uwb.edu.pl

Koordynator studiów
dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko
agnieszka.sakowicz@uwb.edu.pl

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny

program

plan studiów

Osoba do kontaku
Mgr Monika Łukaszuk
pokój  A17 lub tel. 85 745 75 22
m.lukaszuk@uwb.edu.pl
Koordynator studiów
dr Małgorzata Bilewicz
m.bilewicz@uwb.edu.pl