Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Studenckie Koła Naukowe
Lp. Nazwa studenckiego Koła Naukowego Opiekun Naukowy Koła Katedra/Zakład, przy którym działa Koło
1 Studenckie Koło Naukowe
MŁODYCH
TEORETYKÓW PEDAGOGIKI
dr Beata Kunat
b.kunat@uwb.edu.pl
dr Katarzyna Szorc
k.szorc@uwb.edu.pl
Zakład Pedagogiki Ogólnej
i Metodologii Badań Pedagogicznych
2 Studenckie Koło Naukowe
KREATYWNOŚCI
 dr hab. Halina Monika Wróblewska
h.wroblewska@uwb.edu.pl
Zakład Psychologii Społecznej
i Rozwoju Człowieka 
3 Studenckie Koło Naukowe
SOCJOLOGII EDUKACJI
dr Joanna Borowik
joanna.borowik@uwb.edu.pl
Zakład Socjologii Edukacji
i Gerontologii Społecznej
4 STUDENCKIE KOŁO
TEATRALNE
"StuKoT"
mgr Mariola Wojtkiewicz
m.wojtkiewicz@uwb.edu.pl
stukot@uwb.edu.pl
Zakład Kulturoznawstwa
5 Studenckie Koło Naukowe
ANDRAGOGÓW
I GERONTOLOGÓW
mgr Natalia Głódź
n.glodz@uwb.edu.pl
Zakład Andragogiki
i Gerontologii Edukacyjnej
6 Studenckie Koło Naukowe
PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
mgr Anna Chańko-Kraszewska
a.chanko@uwb.edu.pl
Zakład Twórczej Resocjalizacji
7 Studenckie Koło Naukowe
PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ
dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
e.jaszczyszyn@uwb.edu.pl
mgr Adam Naruszewicz
a.naruszewicz@uwb.edu.pl
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej
8 Studenckie Koło Naukowe
AKTYWNYCH DYDAKTYKÓW
dr Karol Kowalczuk
k.kowalczuk@uwb.edu.pl
Zakład Dydaktyki Ogólnej
9 Studenckie Koło Naukowe
TEORII WYCHOWANIA
I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
dr Lidia Dakowicz
l.dakowicz@uwb.edu.pl
Zakład Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej
10 Akademickie Koło
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
dr Łukasz Kalisz
lukaszk@uwb.edu.pl
Katedra Historii Wychowania
11 Studenckie Koło Naukowe
PRACY SOCJALNEJ
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB
m.halicka@uwb.edu.pl
dr hab. Joanna Szymanowska
j.szymanowska@uwb.edu.pl
Zakład Socjologii Edukacji
i Gerontologii Społecznej
12 Studenckie Koło Naukowe
PRAWA EDUKACYJNEGO PRZY UwB
mgr Łukasz Kierznowski
lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl
 Katedra Prawa Administracyjnego
13 STUDENCKIE ZRZESZENIE ARTYSTÓW dr szt.  Dorota Świdzińska
d.swidzinska@uwb.edu.pl
Zakład Edukacji Artystycznej
14 NAUKOWE KOŁO 
MENTORINGU I WOLONTARIATU
dr Agata Butarewicz-Głowacka
a.butarewicz@uwb.edu.pl
Katedra 
Pedagogiki 
Porównawczej