Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja uzupełniająca na studia w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023

Drodzy studenci!

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2022/2023 (semestr letni).

Osoby zainteresowane powinny:

1. Złożyć dokumenty (w języku polskim) do 21 października:

  • formularz zgłoszeniowy, 
  • dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie),
  • list motywacyjny.

2. Przesłać je do koordynatora - mgr Anna Dziejma noe.international@uwb.edu.pl, bądź przynieść osobiście (pokój A16).

3. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną (Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni mailowo).

W trakcie rozmowy sprawdzana będzie motywacja do wyjazdu oraz znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu Erasmus+:
mgr Anna Dziejma, e-mail: noe.international@uwb.edu.pl, tel: 85 745 75 39, pokój A16.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie UwB:

Uniwersytet w Białymstoku (uwb.edu.pl)
 

Lista uczelni partnerskich

Zasady kwalifikacji 2022/2023

Formularz zgłoszeniowy   Formularz zgłoszeniowy