Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Nauka / Stopnie i tytuły naukowe / Przewody doktorskie / Doktoraty - Akty prawne
OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE DO DOKTORATU

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Akty prawne Uniwersytetu w Białymstoku: Uchwały Senatu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Pliki do pobrania