Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Współpraca międzynarodowa / Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych

Wydział Nauk o Edukacji jest członkiem instytucjonalnym prestiżowych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, które wpływają na rozwój światowych badań edukacyjnych i kreowania polityki edukacyjnej w UE i na świecie.

Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

ATEE jest najstarszą (rok i miejsce założenia: 1976, Belgia) w Europie organizacją typu non-profit zajmującą się badaniami i praktyką w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. ATEE skupia członków (wybitnych badaczy i praktyków) z ponad 40 krajów pracujących wokół 19 sieci tematycznych (tzw. Research and Development Communities). Członkowie ATEE uczestniczą w licznych projektach badawczych, publikują monografie w renomowanych wydawnictwach (Springer, Routledge). Warto dodać, że ATEE wydaje własne czasopismo European Journal of Teacher Education (Taylor and Francis Group, 100 pkt. za publikację wg MNiSW). Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest organizacja trzech konferencji naukowych w roku, tzw. Winter, Spring i Annual ATEE Conferences, podczas których badacze i praktycy z całego świata dyskutują o różnych kwestiach związanych z kształceniem, rozwojem zawodowym i codzienną pracą nauczycieli.