Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Fundusze Europejskie / Eliminacja barier elementem misji uniwersytetu. Implementacja zasad projektowania uniwersalnego
Eliminacja barier elementem misji uniwersytetu. Implementacja zasad projektowania uniwersalnego

Opis

W roku akademickim 2020/21 studenci Wydziału Nauk o Edukacji będą uczestniczyć w zajęciach związanych z projektowaniem uniwersalnym. Możliwość taką zapewnia projekt „Eliminacja barier elementem misji uniwersytetu. Implementacja zasad projektowania uniwersalnego" realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Open Education Group, który potrwa do końca IX. 2023 roku. Koordynatorem projektu jest Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej.

Celem projektu jest opracowanie i realizacja na minimum 4 kierunkach (studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego. Jak projektować przestrzeń placówek edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, by swobodnie mogły z nich korzystać także osoby z ograniczeniami mobilności i percepcji, w tym osoby niepełnosprawne? Jak organizować w nich pracę i z jakich narzędzi czy pomocy dydaktycznych korzystać? W ramach projektu zaplanowane są: 1) realizacja zajęć dydaktycznych 2) szkolenie nauczycieli akademickich Wydziału 3) zakup profesjonalnego sprzętu, który będzie wykorzystywany przez studentów do ćwiczeń i symulacji podczas zajęć 4) zakup sprzętu zwiększającego dostępność budynków Wydziału. Wartość projektu: 1 030 333,64 zł.

Studenci Uniwersytetu w Białymstoku będą uczyć się projektowania uniwersalnego

Planowany harmonogram wsparcia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Kontakt

Kontakt.

Dokumenty

Dokumenty.