Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Rada Dyscypliny Pedagogika / Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwały Rady Dyscypliny

 

z dnia

w sprawie

1

09.01.2020

nadania dr Sylwii Jaskule-Korporowicz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

2

20.02.2020

odwołania promotora pomocniczego oraz powołanie nowego promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Justyny Juszczak

3

20.02.2020

przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Iwony Lewkowicz nt. „Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy w przedszkolu” pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Jolanty Szada-Borzyszkowskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony

4

14.05.2020

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Żak-Skalimowskiej nt. „Kompetencja twórcza a kompetencja metauczenia się studentów pedagogiki” pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Beaty Kunat

5

25.06.2020

zamykania lub umarzania przewodów doktorskich

6

25.06.2020

przedłużenia terminu realizacji przewodu doktorskiego o jeden rok mgr Urszuli Namiotko

7

25.06.2020

przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Emilii Jakubowskiej nt. „Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej” pod kierunkiem promotora dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Joanny Elżbiety Dąbrowskiej i dopuszczenia do jej publicznej obrony

8

13.07.2020

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Lewkowicz nt. "Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy w przedszkolu" pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Jolanty Szada-Borzyszkowskiej

9

13.07.2020

nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Iwonie Lewkowicz

10

13.07.2020

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Emilii Jakubowskiej nt. "Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej" pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Joanny Dąbrowskiej

11

13.07.2020

nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Emilii Jakubowskiej

12

24.09.2020

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Józefowicz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

13

24.09.2020

powołania Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego mgr Moniki Żak-Skalimowskiej

14

19.11.2020

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Koralowi Konaszewskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

15

26.11.2020

powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Annie Józefowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

16

26.11.2020

zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Teresy Bem w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

17

04.02.2021

powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Karolowi Konaszewskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

18

04.02.2021

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Teresy Bem nt. „Kompetencje międzykulturowe studentów. Studium teoretyczno-empiryczne” pod kierunkiem promotora dr hab. Krystyny M. Błeszyńskiej, prof. Pedagogium WSNS oraz promotora pomocniczego dr hab. Jolanty Muszyńskiej, prof. UwB

19

04.02.2021

zmiany promotora oraz promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Marzenny Habib

20

22.04.2021

powołania Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego mgr Marty Bem

21

22.04.2021

zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Anny Nowik nt. „Przemoc w związkach małżeńskich i partnerskich w środowisku małego miasta oraz jej uwarunkowania” pod kierunkiem promotora dr hab. Małgorzaty C. Halickiej, prof. UwB oraz promotora pomocniczego dr Joanny Borowik

22

29.04.2021

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na wniosek dr Anny Józefowicz z dnia 16 września 2020 roku

23

23.06.2021

postępowania habilitacyjnego dr. Karola Konaszewskiego

24

19.07.2021

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w postępowaniu wszczętym na wniosek dr. Karola Konaszewskiego w dn. 1 października 2020 roku

25

19.07.2021

Uchwała  nr 25/2021/RD Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2021 roku

26 04.11.2021 nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na wniosek dra Karola Konaszewskiego z dnia 1 października 2020 roku
27 16.12.2021 przyjęcia pracy doktorskiej mgr Marty Teresy Bem nt. „Kompetencje międzykulturowe studentów. Studium teoretyczno-empiryczne" pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Krystyny M. Błeszyńskiej, prof. Pedagogium WSNS oraz promotora pomocniczego dr hab. Jolanty Muszyńskiej, prof. UwB i dopuszczenia jej do publicznej obrony
28 20.01.2022 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Chańko-Kraszewskiej nt. „Modele i uwarunkowania (re)adaptacji kobiet do warunków izolacji więziennej” pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego oraz promotora pomocniczego dr Doroty Kanarek-Lizik
29 27.01.2022 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Teresy Bem nt. „Kompetencje międzykulturowe studentów. Studium teoretyczno-empiryczne” pod kierunkiem promotora dr hab. Krystyny M. Błeszyńskiej, prof. Pedagogium WSNS oraz promotora pomocniczego dr hab. Jolanty Muszyńskiej, prof. UwB
30 27.01.2022 nadania mgr Marcie Teresie Bem stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 
31 21.04.2022

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Józefy Ireny Szklanej-Berest nt. „Postawy personelu medycznego oraz młodzieży kształcącej się w zawodach medycznych wobec osób starych a ocena jakości oferowanej im pomocy i opieki zdrowotnej”
pod kierunkiem promotor dr hab. Grażyny Bartkowiak, prof. AMW oraz promotor pomocniczej dr hab. Joanny Szymanowskiej

32 21.04.2022

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Chańko-Kraszewskiej