Jesteś na archiwalnej stronie Wydziału Nauk o Edukacji UwB. Kliknij tutaj, aby przejść do aktualnej - nowej strony.
 
Strona główna / Wydział / Nauka / Wykaz grantów badawczych

Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą projekty badawcze, które są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej.

Podejmowane badania dotyczą aktualnych zjawisk i problemów społecznych, a niektóre z nich mają pionierski charakter, np. rozpoznanie zjawiska stosowania przemocy wobec starszych kobiet, rodziny transnarodowej, kompetencji do komunikacji międzykulturowej, dziedzictwa narodowego. 

Projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej